Schaktgropen var drygt två meter djup. Nere i den arbetade en man, anställd av Krisitianstads kommun, med en vattenläcka.

Gropens lodräta vägg började intill en mur på marknivå.

En nästan meterstor sten föll ned i gropen och klämde mannens ben. Det ledde till skador i knä och fot samt långvarig sjukskrivning.

Brustit i arbetsmiljöansvar

Nu anser åklagaren Klas Norelius på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål att kommunen brustit i sitt arbetsmiljöansvar.

Han kräver att kommunen betalar 200 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott.

Han anser att kommunen borde ha gjort arbetet säkrare genom till exempel bättre lutning på slänten eller en schaktlåda – en sorts tillfälliga väggar som skyddar mot ras.

Olyckor i grävschakt är återkommande. I augusti rasade jordmassor från schaktets ena vägg in över en man som bytte avloppsrör på Frösön i Jämtland.

Gräva fram honom för hand

Enligt Sveriges Radio tog det uppåt tio minuter innan en grävmaskinist kunde gräva fram honom för hand, den skadade fördes sedan till sjukhus för kontroll.

2018 omkom anläggningsarbetaren Thomas Ekenstein när ena väggen i schaktgropen där han arbetade i Hedemora rasade in. Hans arbetsgivare dömdes i våras i hovrätten för arbetsmiljöbrott.

Att Kristianstads kommun nu krävs på företagsbot i strafföreläggande innebär en möjlighet för kommunen att godta boten utan rättegång.