Efter många turer slöts i somras ett nytt huvudavtal mellan fack och arbetsgivare.

Mot att turordningsreglerna luckras upp i las, lagen om anställningsskydd, får löntagarna ett bättre omställningsstöd där staten går in som delfinansiär.

Men den nya konservativa regeringen är inte nöjd, åtminstone inte med de anställdas fördelar i uppgörelsen.

Redan i Tidöavtalet ifrågasattes avtalet och nu agerar också liberala opinionsmakare. Expressens ledarsida skriver att arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) måste rikta omställningsstudiestödet till de yrken som behövs mest ”vad än facken säger”.

Pehrson ska ensidigt bestämma

Men herre jösses. Det är ett ingånget avtal det handlar om. Ändå ska alltså Johan Pehrson sitta och ensidigt bestämma vem som ska utbildas till vad.

Här närmar vi oss ett förhållningssätt till lagar och regler som alltmer trängt in i svensk politik i takt med Sverigedemokraternas ökande inflytande: Det är inte överenskomna regler som ska styra vare sig civilsamhälle eller politik.

Avgivna löften betyder uppenbart ingenting och inte ens ingångna avtal ska ha någon relevans.

Det är de enskilda politikernas eget tyckande som ska styra.

Trumpanhängare i USA

Det är tankegångar som i dag har fått stor utbredning bland Trumpanhängare i USA. Man pratar där om att politiken gått in i ”post truth”-(efter sanningen)-samhället.

Sanningen baseras inte längre på fakta, statistik, lagar eller avtal. Sanning är vad politikerna anser vara sanning.

Den här synen har vi mött i flera SD-styrda kommuner, till exempel när arbetarlitteratur rensas ut från biblio­teken med motiveringen att ”vi är ju det politiska styret”.

Men full demokrati kräver fler friheter än allmänna val, till exempel att löntagare har rätt att starta och driva fackförbund. Och rätt att sluta avtal mellan parter.

Oroande från liberalt håll

Det är mycket oroande att det från liberalt håll nu höjs röster för att köra över ingångna avtal på arbetsmarknaden med hänvisning till att Liberalernas Johan Pehrson är arbetsmarknadsminister.

Det är ett tecken på hur djupt Liberalerna har fallit sedan partiet inledde sitt samarbete med Sverigedemokraterna.

Flera fackförbund har redan protesterat mot regeringens attacker på det framförhandlade omställningsstudiestödet.

Men det krävs också att motparten, Svenskt Näringsliv, blir lika fräna mot politisk påverkan.

Att försvara arbetsmarknadens ramverk måste bli en prioriterad uppgift för arbetsgivarna, vare sig ramverket attackeras av Liberalerna eller Sverige­demokraterna.