Fyra dagar mindre utan inkomst för den som blir arbetslös. Det är en av följderna av de tillfälliga a-kasseregler som infördes under pandemin. Antalet karensdagar minskades nämligen från sex till två.

Samtidigt sänktes kravet på hur mycket man ska ha arbetat för att alls ha rätt till a-kassa.

Dessutom fick företagare större möjlighet till ersättning vid uppehåll i verksamheten.

Ett förslag om att göra de tillfälliga reglerna permanenta har nu varit ute på remiss. 

Arbetsgivare vill skärpa kraven

Svenskt Näringsliv vill, enligt sitt remissvar, att man återgår till de hårdare reglerna i stället för att behålla uppmjukningarna.

De vänder sig mot färre karensdagar med argument om att det behövs en tillräcklig självrisk som bidrar till att undvika arbetslöshet.

Svenskt Näringsliv betonar vidare att man ska ha varit förankrad på arbetsmarknaden för att få ersättning. Därför vänder de sig emot ett sänkt krav på hur mycket man måste ha jobbat för att få a-kassa.

Organisationen Företagarna avfärdar de här förslagen på liknande grunder. Däremot välkomnar de större möjlighet för företagare att få ersättning när verksamheten är vilande.

Svenskt Näringsliv vill inte ha heller denna regeländring. 

LO vill se större lättnader

Från fackligt håll är tongångarna mer genomgående positiva till förslagen. TCO och Saco ställer sig bakom att de tillfälliga reglerna permanentas. 

LO är emot regellättnaderna för företagare. Men vill gå längre än i förslaget när det gäller karens och krav på arbetad tid – och bland annat ta bort karensdagarna helt.

LO pekar på att det finns en självrisk inbyggd ändå i och med att ersättningen inte täcker hela inkomstbortfallet.