I mer än hälften av kommunerna ökade övertiden mellan 2019 och 2022 på grund av personalbristen. Och mellan juni och augusti förra året jobbade de anställda minst 944 000 timmar övertid.

Men de siffrorna gäller bara de 212 av 290 kommuner som har svarat på Kommunalarbetarens fråga – så den egentliga summan övertid är troligen betydligt högre.

Nästan sju av tio kommuner uppger att de har brist på personal i äldreomsorgen, enligt tidningen Kommunalarbetarens granskning.

Utöver ökad övertid och uppskjutna semestrar för anställda får situationen konsekvenser för de äldre. Över hälften av kommunerna uppger i enkäten att de har ställt in eller skjutit upp hjälp på grund av personalbristen.

Uppskjutna duschar och toabesök

Anställda vittnar i Kommunalarbetaren om uppskjutna duschar och om toabesök som får vänta så länge att olyckor händer innan man hinner dit.

– Det är under all kritik och helt oacceptabelt, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård om tidningens uppgifter om hur mycket personalen har arbetat.

Hon tycker att varje kommun måste tillsätta en kriskommission om personalbristen och att politikerna måste bestämma sig för vilken äldreomsorg de är beredda att betala för.

SKR: Bara att glömma

Beskedet från arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är att ökad bemanning bara är att glömma.

Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg på SKR, tror inte det är möjligt att behålla ens dagens nivå på bemanningen.

– Vi måste försöka hitta sätt att hantera äldreomsorgen så att det kan vara drägliga arbetsförhållanden och bra kvalitet, men inte mer personal, säger han till Kommunalarbetaren.