IF Metall har stämt företaget med krav på att Arbetsdomstolen ogiltigförklarar arbetsgivarens uppsägning av en tidigare anställd.

Men företagets linje är att de alls inte har sagt upp honom, utan att han själv har valt att sluta.

Bakgrunden är en hätsk mejlkonversation mellan en anställd och chefen, där den anställde mycket riktigt skriver att han sa upp sig.

Men facket hävdar att den uppsägningen inte ska ses som giltig och att det därmed var en uppsägning från företagets sida när lön slutade betalas ut.

Ångrade sig och gick till facket

Normalt sett är en uppsägning omedelbart bindande för den som lämnar beskedet att hen ska sluta. Men facket menar att det finns omständigheter som gör det här fallet till ett undantag.

Mannen uppges ha sagt upp sig i affekt efter en längre tids problem med arbetsgivaren. Denne ska bland annat ha hävdat att mannen har varit olovligt frånvarande när han varit sjukskriven med läkarintyg.

En dryg vecka efter mejlet meddelade mannen och facket tillsammans företaget att han inte hade för avsikt att sluta. 

Fackets linje är att hans uppsägning var orsakad av bolagets agerande och att arbetsgivaren borde ha insett att de skapat en situation där det fanns risk att han skulle lämna anställningen. Bolaget sägs därmed ha brutit mot grunderna för lagen om anställningsskydd.

Uppsägning i hastigt mod ogiltig

I stämningen sägs också att företaget borde ha insett, med tanke på mannens hälsa, att han inte tänkte avsluta sin anställning.

Det är inte första gången någon ångrar ett uppsägningsbeslut taget i stundens hetta.

I ett rättsfall från 2012 fick en kvinna rätt i Arbetsdomstolen efter att hon sagt upp sig i samband med ett meningsutbyte. Enligt domstolen hade det skett under sådana omständigheter att beskedet att hon sedan fick sluta skulle jämställas med en uppsägning från arbetsgivarens sida.

I domen står bland annat att det inte råder tvivel om att hon sa upp sig i hastigt mod och att arbetsgivaren borde ha insett det.