2023 är precis inlett och människor har gått in i det nya året med förhoppningar om vad ett nytt år kommer att innebära.

Samtidigt är vi på väg in i en lågkonjunktur och då förväntas ett kraftigt minskat bostadsbyggande och ökad arbetslöshet.

Då ungdomars förankring på arbetsmarknaden är svagare än andras så kommer de att drabbas av denna ökade arbetslöshet.

Bostadsbyggandet utgör dessutom en stor andel av ekonomin så när bostadsbyggandet minskar så kommer det att förvärra lågkonjunkturen. Det resulterar då i än fler arbetslösa ungdomar inom andra sektorer.

Svårt för unga att få jobb och bostad

Den nya högerkonservativa regeringens oförmåga att hantera de höga elpriserna har dessutom gjort att efterfrågan på villor har minskat till förmån för andra boendeformer.

Ungdomars förankring på bostadsmarknaden är även den svagare än andras och det minskade bostadsbyggandet ihop med en ökad konkurrens om andra bostäder än villor gör att ungdomar får det än svårare att etablera sig på bostadsmarknaden.

Alla dessa ting riskerar att göra tillvaron tuff för ungdomar och särskilt tufft kan det bli för ungdomar som är på jakt efter sitt första arbete eller sin första bostad.

Regeringen väljer fel väg

Därför är den högerkonservativa regeringens budget som trädde i kraft vid årsskiftet skadlig för ungdomar. I budgeten så slopades nämligen arbetsmarknadsåtgärder och investeringsstödet till byggandet av hyresrätter.

När ungdomar nu riskerar att få det betydligt tuffare att etablera sig på arbets- och bostadsmarknaden så är detta helt fel väg att slå in på.

Det inser troligen de flesta utanför regeringen och tillsammans med de högerkonservativa partiernas lögner i valrörelsen och deras löftesbrott efter valet så har dessa beslut förmodligen bidragit till att det svenska folkets förtroende för den nye statsministern Ulf Kristersson och hans regering är så lågt.

Gynnar dem med rika föräldrar

Ungdomar går nu en potentiellt dystrare framtid till mötes i vilken de saknar både arbete och egen bostad. För en del kanske det löser sig i vilket fall som helst.

Den med välbärgade föräldrar från ett välbärgat område har större chans att klara sig väl när det kommer till att skaffa sig både arbete och bostad.

Sådana föräldrarna har ofta stora möjligheter att hjälpa sina ungdomar genom att bidra till och ibland stå för hela handpenningen till bostadsrätt.

Många ungdomar saknar däremot sådana föräldrar och därmed den möjligheten att få en god start på vuxenlivet.

Låga förväntningar på regeringen

I takt med att Sverige har blivit mer segregerat så har även arbetslösheten och trångboddheten ökat markant i vissa segregerade områden.

Alltför många ungdomar växer därför upp med att arbete och egen bostad är någonting fjärran och för vissa blir därför kriminalitet det enda realistiska alternativet för att uppnå välstånd. Med den nya regeringen riskerar nu denna situation att bli än värre.

I stället borde en regering satsa på åtgärder som skulle stärka alla ungdomars etablering i samhället.

Då skulle inte de förhoppningar som människor bar med sig in i det nya året behöva att gå i kras.

Vi får se hur det nya året blir till slut, men människors förhoppningar om att den nya regeringen ska rädda situationen är låga.