I slutet av 2021 ska tre män byta plåtfasad på en byggnad, och för att nå ända upp får två av dem ställa sig i skopan på en hjullastare medan den tredje kör fordonet.

När de två männen ska ner igen svänger maskinen till.

En av männen ramlar ur skopan från omkring tre meters höjd och bryter nacken. 

Flera frakturer

Han får flera frakturer på halskotpelaren och skadorna bedöms som mycket allvarliga, enligt ett strafföreläggande från riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. 

Nu får företaget, en skrotfirma, en företagsbot på 400 000 kronor för arbetsmiljöbrott.

Hade inte riskbedömt

Enligt åklagaren har arbetsgivaren inte gjort tillräckligt för att förebygga olyckan som inträffade i slutet av 2021.

Arbetet hade inte riskbedömts och hjullastarens skopa har använts för personlyft trots att den inte får användas så.