Du är frisk, lyckligt gift och har ett bra jobb. Precis då kan allt gå åt helvete. Det vet Sebastian Bernhardsson, projektledare på Kronofogdemyndigheten.

Går livet bra är det lätt att tänka att det alltid kommer göra det. Men nästan alla kan råka ut för så kallad överskuldsättning, som Sebastian Bernhardsson på Kronofogden jobbar för att förebygga.

Det innebär att man har så mycket skulder att man inte blir av med dem trots att man försöker.

Bild på Sebastian Bernhardsson som jobbar på Kronofogden
”Vi är trevliga. Vi bits inte”, säger Sebastian Bernhardsson, projektledare på Kronofogden, och uppmanar till kommunikation.

– Det är en myt att endast fattiga eller utsatta drabbas. Det är företagare, pensionärer, sjukskrivna och faktiskt även miljonärer, säger Sebastian Bernhardsson.

Hotade att ta sitt liv

Han har mött människor som fått livet omkullvält snabbt, oväntat och på flera plan samtidigt. Först sjukdom, sedan en ekonomiskt uppslitande skilsmässa och därefter ett förlorat jobb.

Då kan situationen kännas desperat. Som den gången han och en kollega pratade i telefon med en skuldsatt person som hotade att ta sitt liv.

– Det händer tack och lov sällan. Och vi har bra rutiner för hur vi agerar. Men det är mycket tragiska och hjärtekrossande historier man får höra. Vi är opartiska men vi är också människor och inte känslokalla.

En gammal skylt på kontorsväggen: Exekutionsverket hette myndigheten som på 1800-talet stod för utmätning och indrivning av skulder.

Nu är han en av 14 personer som jobbar förebyggande på Kronofogden. De bevakar händelser i omvärlden som kan påverka människors ekonomi, som inflation och nya lagar. 

De stöttar myndighetens anställda, men också andra yrkesgrupper, som diakoner, gode män och kuratorer. Så att de i sin tur kan ge rätt råd till folk som behöver hjälp.

Dessutom försöker de få hyresvärdar och socialtjänsten att jobba mer ihop för att minska antalet vräkningar, särskilt där barn är inblandade.

– Att förebygga vräkningar ger vinster både för kommunen och hyresvärden men framför allt minskar det personliga lidandet.

”Skam och skuld ett hinder”

Efter jul och nyår är väntan på januarilönen lång för många. Men Kronofogden märker inte av fler ansökningar om skuldsanering just nu.

De som hamnar där har haft problem en längre tid och det är ingen ”quick fix”, betonar Sebastian Bernhardsson.

Han tror dock att inflation och annalkande lågkonjunktur kan leda till att fler behöver skuldsanering längre fram.

– Skam och skuld är ett hinder för oss att hjälpa människor. Våga prata pengar med vänner och familj. Våga sök hjälp av oss. Vi bits inte. Vi är trevliga.

FAKTA

  • Nio av tio oroar sig över sin privatekonomi, visar en enkät med 10 000 personer som har skulder hos Kronofogden. Lika många anser att livskvaliteten försämras av skulderna.
  • Kopplingen mellan ekonomisk stress och psykisk ohälsa är stark. Men bara en av fyra kan prata om sin privatekonomi med andra, utan att skämmas.
  • De med låg inkomst löper störst risk att få problem med skulder. Men alla kan drabbas, till exempel vid arbetslöshet, sjukdom eller separation. Det kan också handla om spelberoende eller att personer har svårt att ta till sig information om lån.
  • Ett bra, första steg om ekonomin inte går ihop är att kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare. Det är gratis och de har tystnadsplikt.

Källa: Kronofogden.