Han arbetade med att hämta, serva och reparera de elscootrar som bolaget hyrde ut i Stockholm. Men armen och ryggen började värka och en läkare sjukskrev honom sommaren 2020.

Arbetsgivaren har hävdat att han ändå borde ha fortsatt jobba, med enklare arbetsuppgifter. Men tingsrätten konstaterar att mannen var heltidssjukskriven och att läkaren ordinerat vila helt och hållet.

När sjukskrivningen sedan blev på deltid infann han sig, enligt egna uppgifter och tingsrätten, på arbetsplatsen – men fick inga förutsättningar att jobba.

Han hade inte nycklar till bilen han brukade använda och uppger att han heller inte blev insläppt på arbetsplatsen.

Sades upp under sjukskrivning

I augusti, under sjukskrivningen, sades han upp från företaget.

Arbetsgivaren har hävdat att han varit olovligen frånvarande både under sjukskrivningen och vid tidigare tillfällen, men inte kunnat visa att det stämmer. 

Tingsrätten konstaterar att det heller inte har gjorts löneavdrag för påstådd frånvaro tidigare under året, något som skulle ha styrkt arbetsgivarens uppgifter.

I domen slås däremot fast att mannen infann sig för att försöka jobba både då han var heltids- och deltidssjukskriven.

Ekonomiskt skadestånd

Nu har Attunda tingsrätt beslutat att företaget ska betala sin tidigare anställde drygt 276 000 kronor i ekonomiskt skadestånd, bland annat för förlorad inkomst under det år efter uppsägningen då han var utan arbete.

Vidare ska han ha allmänt skadestånd på 115 000 kronor för brott mot lagen om anställningsskydd, samt ersättning för sina rättegångskostnader och betalning för bland annat utebliven sjuklön.

Totalt slår tingsrätten fast att företaget ska betala honom drygt 750 000 kronor.