Hade lantbruksföretaget bara sett till att det funnits säkra passager för gångtrafikanter och tydliga trafikregler hade byggnadsarbetaren sannolikt inte blivit påkörd av en hjullastare den där dagen förra våren. 

Det slår en åklagare på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål fast i ett beslut om att ge en företagsbot för arbetsmiljöbrott till lantbruket.

Boten är på hela 1,5 miljoner kronor. 

Halmbalar skymde sikten

Byggnadsarbetaren blev påkörd av en hjullastare som körde halmbalar på gårdsplanen.

Att två halmbalar var staplade på varandra på hjullastarens gafflar gjorde att förarens sikt skymdes. Mannens liv gick inte att rädda. 

Föraren av hjullastaren var anställd av lantbruket.

Mannen som miste sitt liv jobbade för ett byggföretag. Båda arbetade på lantbruket dagen då olyckan skedde.

Saknades skydd för gångtrafikanter

Enligt åklagaren har lantbruket haft ansvar för att samordna arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. Lantbruket har också varit arbetsgivare åt truckföraren och därmed arbetsmiljöansvarig för hans arbete. 

Eftersom det inte funnits skyddsanordningar, det vill säga säkra förbindelseleder och trafikleder som gjort förare och gångtrafikanter uppmärksamma på varandra har lantbruket brustit i sitt ansvar, menar åklagaren.

”Hade ovan åtgärder vidtagits, hade olyckan sannolikt förhindrats och genom att underlåta att vidta dessa åtgärder har lantbruket förfarit oaktsamt, vilket orsakat arbetstagarens död”, skriver åklagaren. 

Ansvarig för företaget säger till Arbetet att de accepterat företagsboten.