Varje dag kommer nya larmrapporter om hur illa ställt det är med Sveriges energiförsörjning.

Det är extrema elpriser, överföringsproblem, problem med produktion och en enorm kompetensbrist inom sektorn.

Nyligen varnade Svenska kraftnät om att risken för frånkoppling har ökat betydligt. Till det ska läggas en säkerhetsproblematik som kraftigt försämrats.

Läget har dramatiskt förvärrats av Rysslands brutala invasion av Ukraina. Detta har medfört både kraftigt ökade priser och en väldig försämring av säkerhetsläget.

Risken för både väpnat angrep och andra former av fientliga handlingar av främmande makt har ökat påtagligt. Nyligen varnade Säpo om riskerna för energisektorn. 

”För få i branschen”

Vi har ett akut läge gällande kompetensförsörjningen. Det finns alldeles för få människor i branschen och de som finns att tillgå pressas till bristningsgränsen.

Svenska kraftnät kan inte få tag på nationell kompetens för att klara den kraftiga utbyggnaden som kommer behövas.

Kommer vi inte lösa dessa problem snabbt kommer det få förödande konsekvenser.

Elektrikerförbundets medlemmar har och kommer ha en avgörande roll för att vi ska klara de problem vi har.

Det är våra medlemmar som bygger, felavhjälper och underhåller Sveriges elnät.

Därför jobbar Elektrikerförbundet stenhårt varje dag med dessa frågor, vi träffar politiker, myndigheter, arbetsgivare och branchorganisationen. 

Nytt energipolitiskt program

Förbundet är även tagit fram ett energipolitiskt program ”Elektrifiera Sverige – Mot 2045” som belyser de utmaningar som vi står inför, men vi föreslår även 22 punkter för en trygg och framtidsinriktad energiförsörjning.

Några exempel är:

  • En omfattande utbyggnad av el-näten, för att kunna möta framtidens behov av elektrifiering.
  • Yrkescertifikat och en partsgemensam yrkesnämnd, för att långsiktigt säkerställa tillgången till kompetent arbetskraft.
  • Satsningar för en ökad egenförsörjning av el i södra Sverige, för en jämnare prisbild och minskad risk för flaskhalsar i nätet.
  • Omedelbara åtgärder för att minska den dramatiskt ökade säkerhetsrisken inom energibranschen 

Elektrikerförbundet vill samla branschen

Tyvärr ser vi med oro på den polariserade debatten, valrörelsen är över, nu måste vi tillsammans lösa de akuta problem som finns.

Vi tycker det är bra att Socialdemokraterna har tagit initiativ för en ny bred långsiktig energiöverenskommelse. Så låt oss vara tydliga, hela energibranschen behöver nu en nationell samling.

Elektrikerförbundet uppmanar därför alla aktörer till samling för att lösa utmaningarna i energibranschen. Vi som jobbar med dessa frågor måste gå före och visa vägen.

Vi kommer fortsätta ta ansvar för både våra medlemmar och de problem energibranschen står inför.