3,3 ton. Så mycket vägde den nygjutna spiraltrappan i betong som den manliga medarbetaren skulle efterbehandla i en av företagets fabriker. 

Men allt gick fel.

När arbetstagaren på bolaget Strängbetong hade gått uppför trappan för att kunna slipa den välte den. Mannen hoppade av trappan. Men hamnade i kläm mellan trappan och en annan trappa i närheten.

Skadorna mannen råkade ut för var många och allvarliga, däribland flera frakturer på bäckenet och revbenen, men också skador på ryggen och muskler i ena benet. 

Brustit på flera punkter

Åklagaren som utfärdat företagsboten menar att de arbetsmiljöansvariga på företaget har brustit på flera punkter. 

De har inte riskbedömt arbetsmomentet och inte tagit till några ”säkerhetshöjande åtgärder” för att undvika att trappan kunde rotera eller rasa. 

De har inte heller gett instruktioner om hur arbetet skulle utföras på ett säkert sätt. 

Dessutom har de inte gett arbetarna tillräckligt med utbildning och information. De hade därmed inte fått kunskaper om hur man jobbar på ett säkert sätt. 

På grund av de här bristerna får bolaget en företagsbot på 400 000 kronor för arbetsmiljöbrott. Företaget har accepterat boten.