Kunskapsnationen Sverige håller på att dränkas av glädjebetygen. Egentligen borde man i stället använda termen ”falska betyg” för att poängtera allvaret med detta problem.

Glädjande betyg och fria skolor – det låter som något trevligt och lustfyllt. Det är det inte.

När skolor i Academdiakoncernen år efter år avslöjas med att sätta glädjebetyg visar ansvariga politiker, skolmyndigheter och lärarnas fackförbund upprörd förvåning och säger: ”Så här får det inte gå till”.

Academedias chefer säger samma sak och sjösätter ännu en ”internutredning”, förvissade om att det är det bästa om man vill att inget ska hända.

”Flerårigt betygsmygel”

Denna gång när Aftonbladets journalist Natalia Kazmierska avslöjar flerårigt betygsmygel på Cybergymnasiet anmäler Academedias chefsjurist Jonas Nordström (fd rättschef på Skolverket) själv Academedia till Skolinspektionen. 

Snacka om spel för gallerierna. Academedia har så länge de funnits varit en av de värsta sabotörerna av tilltron till betygen och kontinuerligt direkt eller indirekt pressat lärare och rektorer att sätta falska betyg på eleverna i sina skolor. 

Många avslöjanden om fusk

Det finns en stor mängd avslöjanden om fusk med betygen inom Academedia. Här är ett axplock:

2013 avslöjades att lärare på Academedias skolor pressades att sätta överbetyg.

Till exempel på Mikael Elias i Karlskrona med 70 procent överbetyg, i Norrköping 65 procent överbetyg och i Sollentuna 50 procent överbetyg i förhållande till resultat på nationella prov.

2018 var det Praktiska gymnasiet, byggprogrammet, som inte uppfyllde Skolverkets krav. Det fanns hundratals exempel på felaktiga kontrakt från byggprogrammet. Trots det satte skolan godkända betyg på eleverna.

Tre år senare, 2021, avslöjades Pops Academy med att ge 92,5 procent av eleverna högre betyg i matte än vad de utifrån nationella provresultat borde ha getts.

Och nu i år, 2022, är det dags för Cybergymnasiet att avslöjas med att ha satt hundratals falska betyg. Kritiken från lärarna har funnits i över ett år, men har tystats ner.

Vinstintresset orsak till glädjebetyg

Dessa avslöjanden i massmedia som i samtliga fall kommer från lärare eller rektorer – aldrig från Academedias chefer – är förstås inte de enda gånger Academediaskolor satt falska betyg.

Drivkraften att avslöja detta sabotage av utbildning och lärande är mycket svag. Sätt er in i följande aktörers situation: rektorn på skolan, läraren, eleverna/föräldrarna! Vad tjänar de på att avslöja att betygen satts på felaktiga grunder?

Toppen på isberg

Enkelt logiskt tänkande säger oss att det avslöjade betygsfusket bara är toppen på ett gigantiskt isberg. För varje avslöjat glädjebetyg finns minst tio till, anser vi.

Vinstintresset och idén med konkurrerande skolor på en marknad är orsaken till den stora mängden av falska betyg. Academedia som är en vinstdrivande skolkoncernerna sätter alltid sina vinstintressen först.

Leder glädjebetyg till fler elever betyder det mer skolpeng. Mer skolpeng innebär högre vinst.

En del av den vinst som Academedia gör varje år beror på betygsfusket. Det är inte mer komplicerat än så.

”Förbjud vinstuttag i skolan”

Om de ansvariga politikerna ville komma tillrätta med detta allvarliga sabotage av Sverige som kunskapsnation finns lösningar.

Den bästa är att förbjuda alla vinstuttag i skolan och fasa ut skolkoncernerna.

Om man inte vill eller vågar ta det steget har vi ett annat förslag: Om det efter 31/12 2022 framkommer att en enda Academediaskola fuskat med betygen, drar Skolinspektionen in alla Academedias tillstånd att driva skolor.