Förra veckan klubbade riksdagen ett beslut om att höja gränsen för den lägsta lön som en arbetskraftsinvandrare måste få.

Den exakta summan är inte bestämd utan ska bestämmas vid ett senare tillfälle.

En fingervisning kan finnas i Tidöavtalet, där regeringspartierna och SD slår fast att nivån ska motsvara medianlönen i Sverige, i dagsläget 33 200 kronor i månaden.

Kraftig höjning

Det skulle innebära en kraftig höjning jämfört med i dag då nivån ligger på 13 000 kronor i månaden.

Arbetsgivarorganisationer kritiserar höjning och menar att det skulle göra det omöjligt att ta hit arbetskraft från länder utanför EU till en stor mängd bristyrken.

Men vilka yrken hamnar över och under Tidöpartiernas gräns?

Det vill säga – vilka människor skulle få arbetskraftsinvandra till Sverige om det höjda lönekravet blev verklighet?

Trubbigt mått

Medianlönen i ett yrke är ett trubbigt mått, eftersom människor kan tjäna både mer eller mindre. Men det ger ändå en bild. 

Vi har hela listan över medianlöner i olika yrken i Sverige – sök gärna själv och se vilka som hamnar över och under gränsen. 

*Medianlönen är den mittersta lönen när lönerna i en grupp sorteras från den lägsta till den högsta.

Medianlönen för olika yrken i Sverige år 2021

Källa: SCB