Är löntagarna representerade av ett parti som utan problem svänger friskt fram och tillbaka när det gäller arbetsmarknadsfrågor och välfärd?

Deras representanter bjuds in till näringslivets olika tankesmedjor och snabbt så ändras uppfattningar om vitala frågor som påverkar arbetare och vanligt folk.

Vinstfrågan är ett sådant tydligt exempel där Sverigedemokraterna bytte åsikt efter en uppvaktning av diverse näringslivsprofiler.

SD vill framstå som löntagarvänligt

Sverigedemokraterna vill framstå som ett löntagarvänligt mittenparti, det vill man förmedla utåt iallafall. Partiet säger sig vilja slå vakt om den svenska modellen, med jämbördiga parter som förhandlar fram spelreglerna på svensk arbetsmarknad.

Attraktionskraften bland landets löntagare har onekligen varit god, så nog har partiet fått utdelning för sin så kallade välvilliga inställning till den svenska modellen, socialförsäkringar och välfärdsfrågor.

När man synar Sverigedemokraterna och vilka beslut de har fattat, så blir det mest en chimär. 

Är det en ulv i fårakläder som likt vargen lurar löntagarna in i falsk trygghet? De har valt att inte ingå i den nya högerregeringen, men de ger sitt passiva stöd och har fått i genom mängder med krav inom rättspolitiken och migrationspolitiken.

När det gäller arbetsmarknad, socialförsäkringar och välfärdsfrågor lyser dock dessa med sin frånvaro.

Vad vill SD med skyddsombud?

Det höjda taket i arbetslöshetsförsäkringen bibehålls förvisso, men vad händer med sjukförsäkringen? Moderaterna vill sänka rehabkedjan till 90 dagar, hur kommer Sverigedemokraterna ställa sig här? Vad händer med övriga delar i socialförsäkringssystemet?

Skyddsombudens vara eller icke vara, har diskuterats flitigt av Sverigedemokraterna, de anser att dessa inte ska väljas av fackets medlemmar.

I stället ska oorganiserade arbetstagare kunna utses som skyddsombud.

Även de regionala skyddsombudens rättigheter vill man ta bort och ersätta med personer anställda av en myndighet. Lägg där till att Sverigedemokraterna har anpassat sig till Moderaterna när det gäller arbetskraftsinvandringen.

De kräver inte längre någon arbetsmarknadsprövning, utan vill behålla världens mest liberala regler kring arbetskraftsinvandring.

”Vi kommer granska er SD:s politik”

Fackets primära uppgift är att tillvarata sina medlemmars intressen på arbetsmarknaden och i samhället.

Att då beröva fackens möjligheter att tillgodose medlemmarnas intressen kring arbetsmiljö och andra frågor är för oss en märklig hållning om man vill göra anspråk på löntagarnas röster i val.

Vi kommer att granska er politik in i sömmarna, löntagarnas förtroende får man inte via retorik, utan via praktisk politik som gör skillnad.

Och att sitta på läktaren och peka på regeringen kommer inte hålla.

Vi kommer hålla er, tillsammans med den regering ni stöttar, ansvariga för den politik som förs kommande fyra år.