Arbetsmiljöverket har inspekterat 1 300 arbetsplatser inom vård och omsorg.

Av dem fick 400 anmärkningar för att de inte hanterade riskerna för belastningsskador på rätt sätt.

Det handlar om riskerna vid tunga lyft av patienter och när man flyttar dem.

Brister i det förebyggande arbetet

Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats visar att det finns stora brister i det förebyggande arbetet.

– Den vanligaste orsaken till att vi har påtalat brister beror på att arbetsgivaren inte har gjort någon riskbedömning samt avsaknaden av rutiner om hur en riskbedömning går till, säger Annika Schmidt som projektleder inspektionsinsatsen i en kommentar.

Inspektionsinsatsen pågick under vecka 39 och 40 och är en del av en EU-gemensam insats för att motverka belastningsskador. 

Störst problem i slutenvården

Värst ser det ut inom den så kallade slutenvården, alltså där patienten är intagen på en avdelning.

Där fick närmare hälften av alla arbetsplatser kritik.

Arbetsmiljöverket har inspekterat privat verksamhet med minst fyra anställda inom exempelvis hemtjänsten, äldreboenden, vårdcentraler och specialistläkarverksamhet och har gjorts på plats runtom i Sverige.