Den förolyckade mannen var i 55-årsåldern, erfaren i sitt yrke och förtroendevald i Byggnads.

Vid olyckan föll han över tio meter. En sådan här sak får inte hända. Ändå händer det gång på gång. 

Varför får vi byggnadsarbetare inte rätt förutsättningar för att utföra vårt jobb, när det får så katastrofala konsekvenser?

Vid den här dödsolyckan vet vi ännu inte hela bakgrunden. Men vid olyckor och tillbud i allmänhet handlar det ofta om hög arbetsbelastning och tidsbrist, om otydlighet och dålig planering.

Det är av yttersta vikt att yrkesarbetare får bli delaktiga redan vid planeringen av jobbet. Men så ser inte verkligheten ut, alltför ofta är företagen varken samarbetsvilliga eller lyhörda.

Arbetare är i beroendeställning gentemot chefen och inte vågar inte alltid säga ifrån om något känns fel. Eller, för all del, inte säger ifrån för att man ”tar det som en man” och bara kör på.

Byggarbetsplats påverkar mående

Det finns mycket på en byggarbetsplats som påverkar vår kropp. Men vi behöver även tänka på vad som påverkar vårt inre mående. Vid delade entreprenader, där många olika företag är inblandade, kan det vara otydligt vem som ansvarar för vad.

Hög arbetsbelastning och dåliga tidsmarginaler skapar stress. Otydlighet, otillräcklighet, och utanförskap skapar en inre stress.

Ofta drabbar det de som är ensamma i sin roll och inte ingår i något bygglag eller annan gemenskap.

Som till exempel att man jobbar i bemanningsföretag, som underentreprenör eller är egenföretagare.

Att dessutom känna agg från arbetsledning, och ibland kanske även från arbetskamrater, kan vara droppen som får en att tippa över kanten mot psykisk ohälsa.

Psykosocial arbetsmiljö livsviktig

Den psykosociala arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska. Att drabbas av djup depression kan vara livsfarligt, tvåtredjedelar av de som begick självmord förra året var män.

Så det är verkligen på tiden att vi tar psykisk ohälsa på allvar i vår mansdominerande bransch.

Under Byggnads arbetsmiljövecka, vecka 43, kommer alla våra skyddsombud göra skyddsronder med inriktning på den psykosociala arbetsmiljön på våra byggarbetsplatser. Det är en bra start.

Hälsosam arbetsmiljö

Byggnads har inför arbetsmiljöveckan också frågat 3 800 medlemmar om hur de upplever sin psykosociala arbetsmiljö.

Resultaten visar att de företag som följer Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (som bland annat handlar om arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling) också har en hälsosammare arbetsmiljö.

Ändå är det bara cirka 10 procent som uppfyller alla krav, det är alltså inte särskilt många arbetsgivare som värnar om sina anställdas hälsa.

  • En tredjedel sa att de sällan eller aldrig har en hälsosam arbetsbelastning.
  • 58 procent sa att det förekommit kränkningar på deras arbetsplats. I en stor majoritet av fallen är chef eller arbetsledare delaktig i den kränkande särbehandlingen eller mobbningen.
  • 20 procent har utsatts för mobbning, varav 10 procent det senaste året. 
    För kvinnor är det 28 procent, varav 20 procent det senaste året.
  • Hela 80 procent uppger att de inte fått den hjälp och stöd de behöver av sin arbetsgivare när de kränkts eller mobbats.

Maktförhållande chef och anställd

Siffrorna talar för sig, men det finns även andra faktorer än mobbning och trakasserier när vi pratar psykosocial arbetsmiljö.

Som maktförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare, otrygghet vid konstiga anställningsformer, språkförbistring – och även rena hot.

Som facklig organisation ska vi utbilda våra skyddsombud och ge dem kompetens så att de kan vara till stöd för sina arbetskamrater. De ska även kunna guida arbetsgivarna om den lagstiftning som finns och hjälpa dem att göra rätt.

Sedan har vi företag som inte ens har intresse av att göra rätt, där måste vi ställa mycket hårdare krav. För ansvaret för arbetsmiljön ligger alltid hos arbetsgivaren.

Byggbransch där vi kan vara oss själva

Det är hög tid att vi öppnar upp för en byggbransch där vi vågar vara oss själva. Vi behöver prata mer om hur vi har det på jobbet, om hur vi har det hemma, om hur vi mår innerst inne. 

Då behövs ett mer tillåtande klimat på våra arbetsplatser. Där vi vågar säga ifrån när något inte känns okej.

Där en bra arbetsmiljö handlar om att må bra i både kropp och själ. Men självklart också där vi säkert kommer hem till våra anhöriga efter jobbet.