På Ica Möllevången i Malmö reagerar butikschef Kajsa Tuvom kraftigt på uppgifterna i Arbetet. 

Att de gurkor som ligger i butikens vackert upplysta grönsaksdisk skulle vara plockade av personer som får 45 kronor i timmen är inget hon tidigare känt till.

– Är det så då är det inte alls bra. Det ska finnas regler kring sådant i Sverige.

Enligt Kajsa Tuvom är det viktigt att man som butik tar ett stort ansvar för att det som säljs. Det försöker hon också göra.

Hennes butik är känd i Malmö för att ha specialiserat sig på etiska livsmedel. Den veganska sektionen är stor, utbudet av ekologiskt och etiskt märkta produkter är ännu större.

Men för att kunna garantera etiska produkter menar hon att det är viktigt att kontroller görs på den centrala nivån. Enskilda butiker saknar ofta den möjligheten. 

– Jag litar på Ica och förväntar mig att de på central nivå ser till att det inte förekommer svartarbete och låga löner, säger Kajsa Tuvom.

Ica: Krav på skäliga löner

Detta håller Ica centralt med om. I en skriftlig kommentar skriver de att de ställer tydliga krav på skäliga löner på alla svenska leverantörer.

Följs inte detta kan det leda till konsekvenser. 

– Vi har en ständigt pågående dialog med våra leverantörer. Vid behov kan vi göra särskilda uppföljningar och vi kan även göra inspektioner för att säkerställa att våra krav efterlevs, säger Jenny Gerdes, pressansvarig på Ica.

Att dåliga arbetsförhållanden inom den svenska grönsaksplockningen skulle vara utbredda är något varken Ica centralt eller Kajsa Tuvom säger sig känna till.

Jenny Gerdes ICA i lokal
Jenny Gerdes på Ica menar att man har ständig dialog med sina leverantörer.

Axfood: Problem för gästarbetare

Det gör man däremot på Axfood som äger Hemköp och Willys. De har tidigare uppmärksammats på problemet.

– För färsk frukt och grönt identifierade vi liknande problem för utländska gästarbetare runt 2015 och följde då upp frågan med ett antal besök och dialoger. Vi tog initiativet till IP Arbetsvillkor, berättar Kristina Areskog Bjurling, gruppchef för hållbarhet på Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab.

IP Arbetsvillkor är en certifieringsprocess där företag förbinder sig att ta ansvar för arbetsmiljön och erbjuda goda arbetsvillkor.

Kristina Areskog Bjurling bild är att det sedan dess har blivit bättre förhållanden inom den svenska grönsaksproduktionen.

Men hon reagerar kraftigt på uppgifterna i Arbetets granskning och menar att det kan leda till att avtalen med berörda leverantörer sägs upp.

– Det är av väldigt stor vikt att svenska odlare följer de regler vi satt upp tillsammans. Om det framkommer att man går runt reglerna kommer det att få konsekvenser för vårt samarbete, säger Kristina Areskog Bjurling. 

Coop: Brister måste åtgärdas

Therese Kapp, pressansvarig på Coop, instämmer. Coop välkomnar granskningen och tar uppgifterna på allvar.

– Skulle det visa sig att någon av våra leverantörer inte uppfyller certifieringen eller våra leverantörskrav är det anledning för Coop att genomföra revision hos leverantörer, kräva en åtgärdsplan och i slutänden avsluta ett avtal om bristerna inte åtgärdas.   

Therese Kapp i Coopbutik
Therese Kapp menar att Coop skulle kunna göra revision av leverantörer om de inte uppfyller kraven.

En sådan process har redan inletts hos Axfood. I den ligger fokus på att identifiera de som drabbats och se till att de får skälig ersättning. 

– Fokus ligger på att undersöka om någon farit illa och i så fall säkra att de personer som eventuellt har fått felaktiga och oacceptabla villkor och ersättningar gottgörs. Men vi vill även säkra att vi undviker att sådana missförhållanden förekommer framåt, säger Kristina Areskog Bjurling.

Axfood vill ha dialog med facket

Ett bra sätt att förebygga missförhållanden är enligt henne att fortsätta arbetet med IP arbetsvillkor och ha en närmare dialog med den fackliga sidan.  

– Många av våra leverantörer uttrycker att IP Arbetsvillkor hjälpt till att förbättra villkoren på ett seriöst sätt, säger hon. 

Det är samtliga butikskedjor är överens. De är också överens om att den typ av förhållanden som beskrivs i Arbetets granskning inte får förekomma. 

– Vi har ett stort ansvar. Alla våra leverantörer ska följa vår uppförandekod som föreskriver schyssta och bra arbetsvillkor i enlighet med lag och kollektivavtal, avslutar Kristina Areskog Bjurling.