– Det finns olika skäl till att man går ur facket. Men att fackavgiften inte ryms i den privata ekonomin är absolut en förklaring som börjat höras mer på senare tid, säger Fritjof Carlsson-Brandt, pressekreterare vid Handels.

Hushållen ser just nu mycket dystert på sin ekonomi de kommande tolv månaderna, enligt Konjunkturinstitutets senaste mätning.

Svenskarna håller allt hårdare i plånboken, sparar mer och avstår från att köpa kapitalvaror.

Handels märker alltså att även medlemskap i facket hör till det som vissa väljer bort av ekonomiska skäl.

Går med i facket för trygghet

Men samtidigt finns motsatt rörelse: Många går med i facket för att få trygghet i osäkra tider.

– Vi har inte haft så stort inflöde sedan inledningen av pandemin, säger Fritjof Carlsson-Brandt.

För Byggnads del har det ”nästan blivit lättare att rekrytera medlemmar”, enligt pressekreteraren Gabriel Dahlander.

– Särskilt de lite äldre ser ett ökat värde i medlemskapet när man går mot oroligare tider.

HRF fick 700 nya medlemmar

Hotell- och restaurangfacket uppger att rekryteringen går bra med 700 nya medlemmar i september och starkt inflöde hittills i oktober.

Seko och Fastighets har ännu inte sett någon förändring som följd av inflation och sämre ekonomiska utsikter.

Kommunal, som har sänkt sina medlemsavgifter nyligen, har en tillströmning av medlemmar ”i paritet med tidigare år”.

– Men självklart hör från medlemmar att inflationen slår hårt mot deras privatekonomi, säger presschefen Robin Ljungqvist.

Unionen har inte sett någon ökning av antalet utträden ur förbundet. I stället har inträdena ökat, vilket förbundet tror beror på att människor är mer oroliga för framtiden.