Hur tar vi #metoo vidare?

Den frågan kom redan december 2017, mitt under pågående revolution, när förändring och omstörtning av sociala och kulturella förhållanden skedde, precis enligt ordets definition.

Det är svårt att starta en revolution. Ändå var det vad som hände för fem år sedan. 

Visa hur utbrett problemet är

Genomslaget var enormt världen över och i Sverige tog rörelsen fart när upprop efter upprop publicerades, initierade av kvinnor inom olika branscher och samhällsgrupper. Alla med ett gemensamt mål – att visa på hur utbrett problemet med sexism, trakasserier och övergrepp är. 

Vad har hänt efter #metoo? Den frågan kom redan 2018. Fem år efter första tweeten summerar vi att nätverk skapats, både inom Sverige, men också världen över.

Vi bygger broar mellan tidigare och kommande generationer, över landsgränser och kulturer. Systerskapet är en trygghet och en kraftkälla som skapar förutsättningar att fortsätta.

Att hålla i en revolution över lång tid orkar ingen, men det är fullt möjligt att förvalta den. Vi är åtskilliga som fortsätter dra rörelsen framåt. Föreningen Samordningen Metoouppropen jobbar med opinionsbildning baserad på ideella krafter.  

”Vi har inte dragit av på tempot”

Förra året startade vi Metoodagen, då i samarbete med Moderna Museet i Stockholm, för att lyfta metoofrågor. Den 12 november i år hålls dagen i Umeå i samarbete med kommunen. 

Tillsammans med andra föreningar och organisationer kämpar vi för ett jämlikt och jämställt samhälle.

#metoo är en rörelse bortom tidningsrubrikerna och vi har inte dragit av på tempot eller låtit frågorna ligga vilande. Det är också en välkomnande rörelse för alla allierade.

Att avsluta revolutionen är därför otänkbart. Vi är här och vårt jobb är långsiktigt. Arbetet började trots allt 1789 i Frankrike och fortsätter 2022 med kvinnor som gör uppror i Iran. 

Att medsystrar i Sydamerika, Europa och Asien hämtar styrka ur #metoo för fortsatt kamp är talande. Det finns inget “efter #metoo”. Det pågår fortfarande över hela världen.

Styrelsen, Samordningen Metoouppropen