Efter 2006 sålde Alliansen ut statliga företag för 171 miljarder kronor med det uppenbara syftet att flytta förmögenheter från ägarna, de svenska skattebetalarna, till det privata näringslivet.

Bara själva försäljningen av Nordea innebar att staten gick miste om mellan 9 och 12 miljarder kronor.

Delförsäljningen av Telia försvagade Sveriges finanser med knappt sju miljarder kronor mellan 2007 och 2017.

Och privatiseringarna av Apoteken och Bilprovningen är som alla vet en orgie i raserad samhällsnytta och ekonomiskt haveri.

Men vinsterna steg för det privata näringslivet, vilket ju också var meningen.

Telia och SBAB ska bort

Alliansen hade faktiskt tänkt sälja Arbetsförmedlingen också men hann inte innan de röstades bort.

Som bekant sprang Centerpartiet till undsättning genom januariavtalet och vi minns de katastrofala följderna när även delar av Arbetsförmedlingen privatiserades.

Det första företag som nu säljs ut blir troligen SBAB, det statliga bolåneinstitutet som hjälpt till att hålla räntorna på rimliga nivåer, och andra utförsäljningsplaner är kvarvarande delar av Telia.

Men SD då? De pratar ju jämt om ”folket”. Nu har de chansen att försvara folkets egendom genom att motsätta sig utförsäljningarna.

Men nej.

Svenska folket får betala förlusterna

Redan för två år sedan föreslog allianspartierna och SD gemensamt att sälja delar av Telia, och SD vill nu också sälja delar av Svenska Spel och det statliga vuxenutbildningsföretaget Lernia, säger SD:s talesperson Mattias Bäckström Johansson till Dagens Industri

Förlusterna när allt är sålt överlåter de konservativa med varm hand till de svenska skattebetalarna.

Alltmedan näringslivet skrattar hela vägen till banken.