I tolv års tid har tjänstemännens centralorganisation TCO haft en policy om att inte ha några direkta kontakter med Sverigdemokraterna. Men det kommer nu att ändras har TCO:s styrelse beslutat, enligt en artikel i tidningen Arbetsvärlden.

– Kansliet har fått uppdraget om att arbeta om policyn, säger TCO:s kanslichef Mikael Sjöberg till Arbetsvärlden och slår samtidigt fast att arbetet förhoppningsvis ska vara klart inom en månad.

Men även tidigare än så kan kontakter nu tas med partiet om det behövs för att påverka i sakfrågor, enligt Mikael Sjöberg.

– Styrelsen har sagt att om vi gör bedömningen att det är ett viktigt möte eller en viktig kontakt kan vi göra det, säger han till Arbetsvärlden.