”I samband med valresultatet och de följande regeringsförhandlingarna har frågeställningar kommit till oss. Därför vill vi från DHR göra tydligt att vi aldrig kommer att svika vår grundsyn. De mänskliga rättigheterna är fastslagna av FN:s medlemsländer och av Sveriges riksdag.”

Så börjar ett pressmeddelande som häromdagen sändes ut från funktionsrättsorganisationen DHR.
Pressmeddelandet andas en stor oro. Och med det högerradikala SD som det största partiet i det styrande konservativa blocket är oron förståelig.

SD:s valrörelse gick ut på att nedvärdera vissa grupper i samhället och driva tesen att dessa inte tillhör samhällsgemenskapen.

Det är en människosyn som alltmer även drabbar människor med funktionsnedsättningar.

Klassificerar och sorterar bort människor

– För bara några veckor sedan blev jag utkastad från en restaurang för att jag satt i rullstol. Detta hat, denna förnedrande utsatthet, skulle inte varit möjlig för femton år sedan, berättade nyligen Jonas Franksson, ordförande för STIL, Independent Living i Sverige.

Visst har försämringar skett tidigare. Såväl den borgerliga alliansen som den socialdemokratiska regeringen har angripit LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta.
Här har politikerna försökt skylla på ekonomin och kört över det faktum att LSS är en rättighetslagstiftning som ska ha företräde.

Det som kommit i SD-framgångarnas spår är synen på personer med funktionsnedsättningar som mindre värda människor.

Moderaternas häpnadsväckande klassificering av folk i ”utanförskap” under valrörelsen bådar här lika illa som SD:s mer öppet utsorterande politik.

SD vill återinföra funkisskatten

I de omdebatterade siffrorna räknade Moderaterna in människor med svåra funktionsnedsättningar i gruppen tärande bidragstagare som inte gör rätt för sig.

En tydlig och medveten stigmatisering.

Redan i budgetarbetet för 2022 ville Sverigedemokraterna dessutom tillsammans med Moderaterna återinföra den så kallade funkisskatten genom att lämna sjuk- och aktivitetsersättningen utanför föreslagna skattereformer.

Medborgare med en medfödd funktionsnedsättning, en kronisk sjukdom eller en allvarlig skada som inte går att rehabilitera sig ifrån skulle alltså tvingas betala högre skatt än andra på den låga sjuk-och aktivitetsersättningen de får.

– Vi har sett ett allt hårdare samhällsklimat. Vi är rädda för att det blir ännu kärvare. Ingen politiker vågar riktigt ta ställning för människovärdet, säger DHR:s förbundssekreterare Kent Gammelgård.

I en intervju med Funktionsrätt Sverige i våras klargjorde SD:s partiledare Jimmie Åkesson dessutom att han inte är intresserad av att ändra skollagen, som i dag tillåter privata skolor att av praktiska eller ekonomiska skäl stänga ute elever med funktionsnedsättningar.

Kallas parasiter

Som ett svar på intervjun beskrev tre debattörer från funktionsrättsrörelsen i tidningen HejaOlika hur de upplever Sverigedemokraternas syn på människor med funktionshinder.

Uppfattningen att SD:s bärande idé är att ställa förfördelade grupper mot varandra kompletterades här av vittnesmål om att personer med funktionsnedsättning kallas för välfärdsparasiter av Sverigedemokraternas svans.

Att ett parti med ett så uttalat förakt för människor nu tar plats som största koalitionsparti i rikets styre oroar naturligtvis stora delar av funkisrörelsen.

Delar av DHR:s pressmeddelande är därför naturliga men skulle varit både onödiga och omöjliga för bara några år sedan.

”Diskriminering, utfrysning och hatbrott, mot människor med nedsatt rörelseförmåga och mot andra, måste betraktas som oacceptabla från samhällets sida och behandlas med nolltolerans.”
DHR påtalar det självklara.

Så långt har det alltså gått.