Lokförare

Gör: Kör tåg med passagerare eller gods. Yrket har stort fokus på säkerhet. För att få utbilda dig till lokförare måste du uppfylla krav på fysisk och psykisk lämplighet. 

Utbildning: YH-utbildningar på ungefär ett år finns i bland annat Boden, Göteborg, Nässjö och Hallsberg. SJ har en egen, betald lokförarutbildning på 44 veckors heltidsstudier där du är garanterad tillsvidareanställning efter godkänd lokförarexamen. MTR har också en egen lokförarutbildning som är på 44 veckor heltid. 

Tjänar: 40 000 kronor i genomsnitt. 

Framtidsutsikter: Stora möjligheter till jobb både nu och de kommande åren.

Anläggningsarbetare

Gör: Bygger vägar, parker, broar och olika anläggningar. Kan till exempel lägga asfalt och rör eller stensätta gator. Jobbet är fysiskt krävande. 

Utbildning: Gymnasieutbildning i form av bygg- och anläggningsprogrammet. Efter gymnasiet söker du lärlingsanställning i ett företag, och efter ungefär 2,5 år får du ett yrkesbevis. Du kan också utbilda dig på Komvux, ca 40–70 veckor, eller gå en företagsförlagd utbildning eller en arbetsmarknadsutbildning. 

Tjänar: 33 500 kronor i genomsnitt. 

Framtidsutsikter: Stora möjligheter till jobb både nu och de närmaste åren. 

Polis

Gör: Jobbar med att förebygga och förhindra brott. De flesta poliser jobbar i yttre tjänst och med utredningar, som att ta emot anmälningar och hålla förhör. 

Utbildning: 2,5 års heltidsstudier. Utbildningar till polis finns vid Linnéuniversitetet i Växjö, vid universitetet i Umeå och på Södertörns högskola i Flemingsberg utanför Stockholm. I utbildningen ingår ett halvårs praktik, så kallad aspirantutbildning. 

Tjänar: 37 300 kronor i genomsnitt. 

Framtidsutsikter: Mycket stora möjligheter till jobb både nu och i framtiden.  

Produktionstekniker

Gör: Förbättrar och effektiviserar produktionskedjor och teknisk utrustning i en tillverkningsprocess. En viktig del av jobbet är att se helheten i produktionskedjan. 

Utbildning: Eftergymnasial utbildning på upp till två år. Det finns program i produktionsteknik både som YH-utbildning och på högskola. 

Tjänar: 42 400 kronor i genomsnitt. 

Framtidsutsikter: Stora möjligheter till jobb både nu och de närmaste åren. 

Byggingenjör

Gör: Arbetar med att lösa problem och hitta lösningar i projekt inom byggnation och konstruktion, till exempel byggen av hus, broar och järnväg. 

Utbildning: Tekniskt gymnasium där ytterligare ett års studier inom bygg och anläggning läggs till. Ett annat alternativ är att gå en treårig eftergymnasial utbildning till högskoleingenjör, eller en YH-utbildning med inriktning mot byggingenjör. Den senare brukar vara cirka två år. 

Tjänar: 44 000 kronor i genomsnitt. 

Framtidsutsikter: Stora möjligheter till jobb nu, mycket stora de kommande åren.  

Tips

Glöm inte att du som har jobbat i åtta år kan söka det nya omställningsstudiestödet. Det ger dig 16 000 kronor i månaden för heltidsstudier om du nu tjänar 20 000 kronor och betydligt mer om du har högre lön.

Källor: Arbetsförmedlingens prognos fram till och med 2026, Lönestatistik från SCB år 2021.