Vad ska man plugga för att snabbt få jobb? Frågan är ofta en av de centrala när man söker en ny utbildning, inte minst i ljuset av coronapandemin då många ställt om och bytt spår i livet.

Just nu kan svaret vara en gymnasieutbildning till kyl-, värmepumps- och ventilationstekniker.

I alla fall om man får tro årets Arbetskraftsbarometer från SCB, där ett stort antal personalchefer fått svara på hur tillgången ser ut på personal för 70 olika utbildningar.

Brist på flera yrken

Hela 90 procent av de tillfrågade såg brist en på nyutexaminerade personer inom ventilations- och värmesystem, vilket är den högsta siffran av alla utbildningar. I bristtoppen hittar man också restaurangutbildade och flera olika sjuksköterskeutbildningar.

Det finns också yrken som man kanske inte ska välja om man vill ha en snabb och lätt väg mot ett nytt jobb. Längst ner på listan ligger utbildningar till personal- och beteendevetare. Här svarade ingen av personalcheferna att det fanns någon brist.

Här finns personalbristen

Listan visar utbildningarna i undersökningen och andel av personalchefer (i procent) som svarade att det var brist på nyutexaminerade för just den utbildningen.

Källa SCB:s Arbetskraftsbarometer

Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern är en årlig undersökning från SCB med syftet att ge information om arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna för 70 utbildningar.

Varje höst skickas enkäter ut till cirka 7 200 personalchefer på olika arbetsplatser.

De svarar bland annat om tillgången på arbetssökande samt hur de bedömer att antalet anställda med de olika utbildningarna kommer förändras på ett och tre års sikt.