Uppdatering onsdag 14 september: Orginalversionen av den här artikeln baserades på preliminära siffror från SVT. Sedan dess har siffrorna viktats mot valresultatet vilket har gett små förändringar i procentsatserna. Artikeln och tabellerna är uppdaterade med det nya, viktade, resultatet.

Sjukvården, den sociala välfärden, skola och utbildning. När valrörelsen summeras är det kanske snarare kriminalpolitiken som stått i fokus framför de traditionella välfärdsfrågorna.

Men när LO-medlemmarna gick till valurnorna var det välfärden som var allra viktigast, visar siffror från SVT:s vallokalundersökning som Arbetet beställt.

Hela 62 procent av LO-medlemmarna tyckte att sjukvården hade mycket stor betydelse i deras val. Först på fjärde plats hamnade lag och ordning.

”Viktigt att kunna leva”

Under valkvällen besöker Arbetet Sjötäppans äldreboende i Saltsjöbaden, Nacka, där vi bland annat träffade undersköterskan Asmahan Saeed.

För henne är de viktigaste valfrågorna mänskliga rättigheter, klimatet och arbetsvillkor. Och att samhället inte dras isär. På hennes jobb blir det mycket obekväma arbetstider. Det, och lönen som hon tycker är för låg, vill hon förändra.

– Det är viktigt att människor har möjlighet att kunna leva på något sätt, oavsett om man är fattig eller rik. Att det inte blir för mycket klyftor och segregation.

Under tiden före valet har inflationen och prisökningarna varit i stort fokus. Det verkar dock inte påverkat valet särskilt mycket. Visserligen tyckte 45,1 procent att den egna ekonomin haft mycket stor betydelse, men det är i stort sett lika stor andel som i valet 2018.

När det gäller den egna ekonomin är det dock stor skillnad mellan de olika centralorganisationerna. Bara 24,5 procent av Saco-medlemmarna och 32,6 procent av TCO-medlemmarna tyckte att den egna ekonomin haft mycket stor betydelse i valet.

”Ingen nämnde lag och ordning”

Enligt fackförbundet Handels ordförande Linda Palmetzhofer stämmer siffrorna från vallokalundersökningen väl överens med hennes bild.

När Arbetet träffar henne under Socialdemokraternas valvaka berättar hon om en kurs hon var på i veckan där ingen nämnde lag och ordning som viktigaste fråga.

– I valrörelsen finns det frågor som det inte pratats om så mycket som det borde, säger hon.

Den fråga som klättrat mest, jämfört med förra valet är energi och kärnkraft. I ljuset av de skyhöga elpriserna tycker nu 43,8 procent av LO-medlemmarna att energipolitiken haft mycket stor betydelse i valet, en ökning med 15 procentenheter sedan valet 2018.

Enligt IF Metalls ordförande Marie Nilsson är energifrågan viktig för IF Metall eftersom förbundet vill se en rättvis klimatomställning. Hon menar dock att det inte är på det sättet energifrågan varit uppe.

– Vi tycker att det behövs en energiöverenskommelse, det måste vi få på plats oavsett valutgång. Frågan är för viktig för polarisering.

S klart största blev LO-väljare

I undersökningen framgår också att S behåller sin position som klart största parti bland LO-väljarna. Samtidigt har de som tycker att invandringen har mycket stor betydelse i valet minskat jämfört med förra valet, från 47,1 procent till 42 procent.

Det är fortfarande högre än väljarkåren i stort där bara 39,1 procent ansåg att invandringen hade mycket stor betydelse.

Även för väljarkåren i stort toppar sjukvården listan över frågor som haft mycket stor betydelse, men för Saco-medlemmar är det i stället skola och utbildning som har varit allra viktigast.

Viktigaste frågorna för LO-medlemmarna

Viktigaste frågorna för alla väljare