Vi står inför en krigsvinter efter Putins energikrig. Elpriserna är rekordhöga och väntas bli ännu högre. Hushållen och industrin behöver stöd här och nu, men också en långsiktig energipolitik.

I stället slirar Kristersson på sanningen och försöka skriva om historien. Han förminskar Putins energikrig och försöker ändra faktumet att Ringhals 1 och 2 stängdes på marknadsmässiga grunder – på regler som Moderaterna själva tagit fram och stöttat.

Historieförfalskning hjälper inte mot höga elräkningar. Sverige hade låga elpriser fram till augusti 2021. Därefter började Putin vrida till gaskranen med höjda elpriser som följd. Detta vet Kristersson.

Ej politiker som la ner Ringhals

Vattenfalls dåvarande ordförande, Lars G Nordström, har bekräftat att beslutet att ta Ringhals 1 och 2 ur bruk fattades på marknadsmässiga grunder. En av reaktorerna hade rostskador och gick på dispens. Säkerhetskraven höjdes efter kärnkraftsolyckan i Fukushima. Det gick inte ihop ekonomiskt. 

Ändå hävdar Kristersson att beslutet var politiskt. Men Moderaterna protesterade inte när beslut om nedläggning fattades 2015, tvärt om. Det var Moderaternas energiöverenskommelse som gällde vid beslutet. 

För att få långsiktiga spelregler anslöt Socialdemokraterna 2016 sig till den tidigare alliansregeringens överenskommelse. Då sa Moderaterna att kärnkraften var räddad. Effektskatten avskaffades också vid den tidpunkten.

Men Moderaterna lämnade överenskommelsen 2019. Och nu i valrörelsen hävdar de att denna överenskommelse ledde till nedstängningen. 

Spel för gallerierna

Under 2020 – alltså fem år efter att beslutet togs – drev Moderaterna igenom en symbolisk omröstning i riksdagen. Lars G Nordström fastslår att det var ett felaktigt sätt att försöka styra statligt ägda företag. Detta vet Kristersson, men väljer att spela ett spel för gallerierna. 

Kristersson påstår att han inte vill ha energipolitiska samtal, utan beslut.

Men han har inga skarpa förslag och saknar finansiering. För att få till investeringar i energiproduktion behövs snabbare processer och långsiktiga spelregler.

Samtidigt vägrar Kristersson att ens tala om en ny blocköverskridande energiöverenskommelse. Det är dåligt för Sverige att han avvisar den linje som också Svenskt Näringsliv står för.

S gör det som krävs

Vi socialdemokrater satsar på all energi: kärnkraft, vatten, vind, kraftvärme och sol. Vi går fram med ett högkostnadsskydd på minst 90 miljarder kronor mot höga elpriser.

Och vi vill koppla bort gaspriset från elpriset i EU, för en halvering av priset i södra Sverige.

Vi Socialdemokrater är beredda att göra det som krävs. Nu behövs samling för lägre elpriser.

Den socialdemokratiska regeringen bjuder åter in Kristersson till breda energipolitiska samtal. Det vore bra för Sverige om han tackade ja.