– Nu har Moderaterna presenterat sin plan för Sverige och vi konstaterar återigen att den slår med precision mot dem som har det absolut tuffast. För att finansiera sina skattesänkningar tar man från samhällets sjuka och mest utsatta, säger LO:s valledare, Dan Mattsson.

Vad säger du om rubriken på er kampanj?
– Det är inte vår formulering som är hård, utan det är den moderata politiken som är det. Du blir inte frisk över en natt bara för att Moderaterna har bestämt att det finns ett slutdatum för hur länge de tycker att du ska ha sjukförsäkring.

”Direkt lögn”

Arbetet har utan framgång sökt Moderaterna för en kommentar. Men i Expressen slår partisekreteraren Gunnar Strömmer tillbaka.

– Moderaterna har inga som helst förslag om att cancersjuka eller andra med allvarliga sjukdomar ska hamna utanför sjukförsäkringen. Det vet de om. Det är en medveten och direkt lögn, säger han till tidningen. 

Striden handlar om tidsgränsen i sjukförsäkringen som den Moderatledda alliansregeringen införde 2008 och som sedan avskaffades 2016 av den dåvarande rödgröna regeringen. Men som Moderaterna nu vill återinföra.

Tidsgränsen innebar att man bara kunde få sjukpenning maximalt under två och ett halvt år. Den som blev utförsäkrad kunde sedan få sjukpenning igen efter tre månader om man fortfarande hade nedsatt arbetsförmåga.

Under de tre månaderna fick den utförsäkrade delta i arbetsmarknadspolitiska program som sköttes av Arbetsförmedlingen.

Det fanns vissa undantag som gjorde att man kunde få sjukpenning under längre tid (se faktaruta).

Oenighet på båda sidor

Moderaterna vill nu återinföra tidsgränsen, vilket även Kristdemokraterna och Liberalerna vill medan Sverigedemokraterna är emot. 

På den andra sidan i politiken vill Centerpartiet, som kommer att behövas i en eventuell Socialdemokratiskt ledd regering, ha tillbaka tidsgränsen medan övriga – Socialdemokraterna , Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte vill ha tillbaka tidsgränsen, det de kallar för stupstocken.

Inte diagnosen som avgör

Men stämmer det då att Ulf Kristersson vill stoppa sjukförsäkring till cancersjuka?

Terese Östlin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan, kan inte svara på den frågan, men påpekar att det inte är diagnosen i sig som avgör om du får sjukpenning eller inte. Det är i stället hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan som ska bedömas av Försäkringskassan.

– Om man drabbas av cancer kan det sätta ner arbetsförmågan helt och hållet, man har kanske omfattande besvär. Men det skulle kunna vara så att det inte påverkar arbetsförmågan så mycket. Man kanske kan jobba och vill jobba ändå och mår bra av det. Så det handlar helt om hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan i det enskilda fallet, inte vilken diagnos man har.

Enligt Moderaterna är syftet med tidsgränsen att snabba på rehabiliteringen så att fler lämnar sjukförsäkringen och börjar jobba i stället.

”Verkningslöst på lång sikt”

Men en studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, som publicerades i somras visade att tidsgränsen inte hade avsedd effekt.

Fyra av fem utförsäkrade återvände till sjukförsäkringen efter de tre månaderna. Och de som började jobba hade betydligt lägre inkomster än innan de blev sjukskrivna.

För dem som var sjukskrivna på heltid när de utförsäkrades var 95 procent tillbaka i sjukförsäkringen inom en treårsperiod.

– Vår analys visar att avskaffandet av den bortre tidsgränsen inte påverkade långtidssjukskrivnas ekonomiska situation eller hur de använder sjukförsäkringen i någon större utsträckning. Resultaten tyder på att den bortre tidsgränsen var verkningslös på̊ lång sikt, säger Johan Mellberg, utredare vid ISF i en kommentar. 

Alliansens tidsgräns i sjukförsäkringen

2008 införde alliansregeringen en tidsgräns för hur länge man kunde få sjukpenning.

Tidsgränsen innebar att man normalt kunde få sjukpenning i maximalt 914 dagar – under det första året kunde man få sjukpenning på 80 procent och därefter sjukpenning på 75 procent i högst 550 dagar.

Det fanns dock vissa undantag när man kunde få sjukpenning för längre tid och utan tidsgräns, under förutsättning att villkoren för sjukpenning var uppfyllda:

  • Dels kunde man få fler dagar med sjukpenning på 80 procent, utan tidsgräns, om ens arbetsförmåga var nedsatt på grund av en allvarlig sjukdom.
  • Dels kunde man i vissa fall få fler än 550 dagar med sjukpenning på 75 procent, utan tidsgräns om:
  1. ens arbetsförmåga var nedsatt med minst en fjärdedel till följd av en godkänd arbetsskada.,
  2. man var intagen på sjukhus eller på grund av sjukdom fick omfattande vård utan att vara intagen på sjukhus,
  3. man på grund av sjukdom hade sådan avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och förmågan att orientera sig att man inte kunde tillgodogöra sig information,
  4. en återgång i arbete eller ett deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program skulle medföra risk för allvarlig försämring av ens sjukdom, eller
  5. det i annat fall på grund av en persons sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte lämna sjukpenning.

Källa: Försäkringskassan