Medan ukrainska soldater strider mot Ryssland vid frontlinjen så har de anställda på Ukrainas statliga arbetsförmedling en annan utmaning: Att hitta jobb åt de hundratusentals som har blivit arbetslösa till följd av kriget.

Kriget har tredubblat landets arbetslöshet till ”rekordnivån” 35 procent – motsvarande 5,2 miljoner människor – till följd av en ”skarp nedgång i ekonomisk aktivitet och migration från områden nära fronten”, enligt en färsk rapport från Ukrainas riksbank.

FN:s arbetsmarknadsorgan ILO räknar i stället till närmare 4,8 miljoner arbetslösa. 

Experter säger att dessa siffror knappast kan ge en rättvisande bild av arbetslösheten. Kriget har förstört tusentals arbetsplatser eller tvingat dem att stänga, vilket fått anställda att fly både inom och utanför landet.    

Fortfarande anställda på pappret

Sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes den 24 februari har runt tio miljoner människor, nästan en fjärdedel av Ukrainas befolkning, blivit internflyktingar eller valt att lämna landet.

35 % är arbetslösa i Ukraina.

Många arbetslösa har fortfarande kvar en anställning på pappret, enligt ukrainska arbetsmarknadsanalytikern Tetyana Pashkina.

Under det första halvåret 2022 uppgick antalet som officiellt var registrerade som arbetssökande enbart till 656 000. Det är 21 procent färre än under 2021 och långt ifrån de miljontals som riksbanken hävdar har förlorat sina jobb under kriget.

Antalet förlorade jobb enormt

Enligt Tetyana Pashkina kunde många inte registrera sig som arbetslösa eftersom de flydde landet i hast och utan nödvändiga dokument, från städer som bombades och besköts av Ryssland.  

Dessutom beräknas mer än en femtedel av de 15 miljoner människor i åldrarna 18-60 som arbetade innan kriget ha jobbat i den informella sektorn. I vissa branscher – som handel, jordbruk och bygg – uppgick andelen som saknade formell anställning till 40-60 procent, enligt Tetyana Pashkina. 

Hon säger att antalet som förlorat jobbet på grund av kriget är enormt, men att det är ”omöjligt” att exakt beräkna arbetslösheten.   

Gruvindustrin i Donbass utslagen

Enligt Arthur Mihno, vd på Ukrainas största jobbsökarsajt Work.ua, ökade antalet lediga jobb med 14 procent i juli, jämfört med föregående månad, till totalt 40 000. 

Innan kriget varierade antalet utannonserade tjänster på sajten från 100 000 till 200 000.

I Ukrainas östra delar, kända för sin metall- och gruvindustri, finns till följd av de tunga striderna nästan inga lediga jobb alls.

I Krigshärjade Kharkiv, som tidigare hade en av de hetaste städerna för näringsliv och utbildning, finns blygsamma 670 jobb att söka på Work.ua. Det är 14 gånger färre än i huvudstaden Kiev.    

Den tuffaste perioden av förvirring och oreda ligger redan bakom oss.

Tetyana Pashkina, arbetsmarknadsanalytiker

Långsam återhämtning i Ukraina

Trots all skada som Rysslands krigföring orsakat har arbetsmarknaden långsamt börjat återhämta sig i Ukrainas centrala och västliga delar, som ligger längre bort från frontlinjerna.

I städer som Lviv och Ivano-Frankivsk har antalet anställda ökat till 80 procent av nivån innan kriget. Starkast går återhämtningen inom hotell och restaurang. 

– Den tuffaste perioden av förvirring och oreda ligger redan bakom oss, säger Tetyana Pashkina.

Experterna förutspår dock att den negativa pressen på löner kommer att bestå under lång tid. Enligt en rapport från European Business Association har lönerna redan halverats inom vissa branscher. Samtidigt har inflationen nått 20,1 procent.      

Vissa företag har tvingats sänka lönerna för att klara kriget.

– Andra arbetsgivare försöker tjäna på det här, men det är en annan historia, säger Tetyana Pashkina.