Lågkonjunktur, högre arbetslöshet och reallöneminskningar. Trots ett gott utgångsläge är det vad som väntar Sverige framöver, enligt finansminister Mikael Damberg (S). 

Under torsdagen gick han igenom regeringens syn på det ekonomiska läget och förutsättningarna inför budgeten för nästa år. Detta i och med regeringens budgetöverläggningar på statsministerns sommarresidens Harpsund.

– Prisökningar äter sig in i människors plånböcker, på bensinmacken och vid kassan i mataffären, säger Mikael Damberg på presskonferensen. 

Ökad arbetslöshet att vänta

Både sysselsättningen och arbetslösheten kommer att påverkas av det tuffare läget, underströk ministern. 

– Konjunkturnedgången väntas dämpa efterfrågan i svensk ekonomi och därmed bedömer vi att arbetslösheten ökar nästa år, säger han.

Men osäkerheten är stor. Främst i och med Rysslands invasion av Ukraina och det pågående kriget där. Mycket beror också på vilken politik som förs, menar Mikael Damberg. Den ska vara ansvarsfull och enligt regeringen innebär det ett utrymme för reformer nästa år på 30 miljarder kronor. Därtill riktade han en uppmaning till andra aktörer i samhället, att ta sitt ansvar för att inte elda på inflationen. 

– Företag ska inte passa på att höja priserna och sko sig på hårt pressade svenska hushåll. Våra självständiga parter ska ta ansvar för lönebildningen.

När det inte är valår ska regeringen överlämna sitt budgetförslag till riksdagen senast 20 september. Men när det, som nu, är valår är det senast 15 november som gäller.