Sommarjobb, scoutläger och fotbollsturneringar går mot sitt slut och skolan börjar igen. Det är nu snart dags för många blivande studenter att påbörja sitt valda gymnasieprogram.

Vi vet att det är många ungdomar som i våras övervägde att gå ett yrkesprogram men som valde bort det för att istället gå på ett program där studierna leder till högskolebehörighet. Samtidigt skriker stora delar av arbetsmarknaden efter yrkesutbildad personal som snickare, rörmokare och undersköterskor.

Antalet elever på yrkesprogram sjunker

Trots behovet har antalet elever på yrkesprogrammen sjunkit de senaste 10 åren. Tappet blev dramatiskt 2011 då kurserna för grundläggande behörighet till högskolan för yrkeselever togs bort av den dåvarande Moderatledda regeringen. Samtidigt fortsatte de högerkonservativa försvara marknadsskolan med näbbar och klor.

Vi behöver därför ta tillbaka kontrollen över skolan. Ingen ung ska behöva välja mellan den yrkesutbildningen som de vill gå och bra möjligheter att få studera vidare i framtiden. Sverige kan bättre och Sverige behöver fler skickliga yrkesarbetare som bygger landet.

Men då behöver attraktionen till de gymnasiala yrkesprogrammen öka. Det är avgörande för att förbättra företagens möjligheter till kompetensförsörjning så att de kan växa och vara konkurrenskraftiga.

Unga efterfrågar högskolebehörighet

I en undersökning av Svenskt Näringslivs svarar drygt en tredjedel av eleverna som gick på högskoleförberedande program att de hade övervägt ett yrkesprogram. Cirka hälften i undersökningen svarade att de valde bort yrkesprogrammen för att den grundläggande behörigheten inte automatiskt ingick i yrkesprogrammen.

Nu har den socialdemokratiska regeringen genomfört det som eleverna, facket och branscherna efterfrågar. Från och med nästa läsår så kommer alla som läser ett yrkesprogram att bli behörig till högskola. Yrkesprogrammen moderniseras så att de blir mer attraktiva och ungdomar kan välja utbildningar som leder till jobb men som också håller framtida dörrar öppna.

Den här reformen är en del av regeringens prioriteringar, om den gröna industriella revolutionen för att skapa jobb i hela landet. I städer som Skellefteå, Borlänge och Mariestad kommer det behövas många snickare, elektriker och industriarbetare när de gröna industrierna växer fram.

Viktigt för kompetens och klimat

Den socialdemokratiska regeringens politik förbättrar kompetensförsörjningen för de investeringar som görs för klimatomställningen och som leder till att nya arbetstillfällen skapas.

Det är glädjande att riksdagen röstat igenom den socialdemokratiska regeringens förslag om högskolebehörighet på yrkesprogrammen. Moderaterna och de högerkonservativa vill sällan prata om den marknadsskola som de själva skapat. Där en bra och trygg skolgång blivit en handelsvara som bara vissa får.

Vi är dock övertygad om att den här förändringen bidrar till att fler kommer att söka sig till yrkesprogrammen och branscherna instämmer.

Steg för steg ska vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Socialdemokraterna, SSU och Byggnads vill tillsammans skapa hela lösningen för marknadsskolan problem. En skola som maximerar yrkeselevernas kunskap istället för friskolornas vinst.