Stämningen i Wallenbergsalen på Grand Hotel i Saltsjöbaden påminde om skolavslutning.

Sorl och glada återseenden mellan ledare för fack och arbetsgivarorganisationer, förhandlare som tog bilder med sina mobiltelefoner, och så den tidigare IF Metallordföranden och statsministern Stefan Löfven som kramade om arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

– Det nya huvudavtalet breddar synen på vad anställningstrygghet är. Vi har tagit ett helhetsgrepp, där trygghet även är att utvecklas i jobbet, eller att få utbilda sig för ett nytt arbete i framtiden, sa PTK:s ordförande Martin Linder när avtalet väl var undertecknat.

Företag och anställda bättre rustade

– När parterna kommer överens blir det oerhört hållbart. Det här kommer att överleva politiska maktskiften. Men det här är inte slutpunkten, vi ska fortsätta att kämpa för förbättringar, försäkrar LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Svenskt Näringslivs vice vd och förhandlingschef Mattias Dahl såg tillbaka på en förhandling som haft ”fler liv än en katt”. Om Sverige skulle gå in i en lågkonjunktur i höst eller vinter står både företag och anställda bättre rustade i och med det nya regelverket, anser han.

– Företagen genom att de lättare kan välja vilken personal de behöver behålla. De anställda genom att de får mycket större möjligheter att utbilda sig och ställa om till nya jobb.

Flera förbund emot avtalet

Såväl Martin Linder som IF Metalls ordförande Marie Nilsson betonar hur viktigt det är att förtroendevalda och funktionärer inom fackförbunden nu utbildas i det nya regelverk som träder i kraft den 1 oktober.

– Vi har utbildningsinsatser på gång. Vi behöver kunskap för att ta tillvara fördelarna i den här uppgörelsen, säger Marie Nilsson.

En minoritet av LO-förbunden anser att LO inte borde ha signerat det nya huvudavtalet, ”Saltsjöbadsavtalet 2.0”, i dag. Seko, Byggnads, Transport, Målarna och Fastighets reserverade sig när LO:s representantskap i måndags bestämde att LO skulle skriva under.

Den 20 december 1938 undertecknades Saltsjöbadsavtalet mellan SAF och LO. Sittande från vänster: Gunnar Andersson, LO:s andre ordförande, August Lindberg, LO:s ordförande, J Sigfrid Edström, ordförande i SAF, Gustav Söderlund, vd i SAF.

Arbetarrörelsen är splittrad

– Vi har all respekt för majoritetens beslut. Och vi anser självklart att bra stöd för omställning behövs. Men vi fick betala ett högt pris, det är inte rimligt, säger Seko:s ordförande Gabriella Lavecchia.

– LO tvingades förhandla under pistolhot. Därför blev uppgörelsen inte tillräckligt bra, säger Mikael Johansson, ordförande för Målareförbundet.

Byggnads ordförande Johan Lindholm anser att uppgörelsen är ett ”historiskt misstag”. Att anställda får rätt till utbildning och stöd när de ska byta jobb är förstås bra – men det gynnar även arbetsgivarna, och alltså ingenting som de anställda ska betala för genom sämre anställningsskydd.

– Det är en stor svaghet att arbetarrörelsen är splittrad i en så viktig fråga som anställningsskyddet. Om LO-förbunden hade samlat sig och drivit frågorna om visstidsanställningar och hyvling i avtalsrörelsen, så hade vi löst de frågorna utan att försämra andra delar av anställningsskyddet.

Avtalet behöver antas av förbunden

För att bli giltigt ska det nya huvudavtalet nu antas av fack och arbetsgivare på förbundsnivå. Det är inte givet att de förbund som sa ja till att LO blir en part i uppgörelsen själva ansluter sig – eller att de förbund som sa nej står utanför.

– Vi kommer inte att fatta beslut i den frågan före sommaren. En process pågår i förbundet, säger Julius Petzäll Mendonca, pressansvarig vid GS-facket.

Inte heller Seko har landat i ett ja eller ett nej. Vad alternativen betyder behöver klaras ut, inte minst för medlemmarna inom posten, telekombranschen och spårtrafiken, som har gemensamma villkor med tjänstemännen – som ju omfattas av huvudavtalet genom att PTK skrivit under.

– Vi ser över våra avtal tillsammans med våra motparter. Arbetet pågår, det är för tidigt att säga hur förbundsstyrelsen kommer att ställa sig, säger Gabriella Lavecchia.

Har varit en lång och svår process

När huvudavtalet nu har signerats är det slutpunkten på en lång och svår process. LO begärde förhandlingar med Svenskt Näringsliv om anställningsskyddet 2017, men då hade frågan redan diskuterats i flera år mellan IF Metall och Teknikföretagen, och även mellan Handels och Svensk Handel.

Förhandlingarna tog en ny vändning i och med januariavtalet 2019. Tillsammans med C och L satte den rödgröna regeringen press på facken. Arbetsrätten skulle ”moderniseras, bland annat genom fler undantag från turordningen vid uppsägning, och om inte parterna själva förhandlade fram en sådan reform hotade lagstiftning.

”Finns sår som fortfarande behöver läka”

Hösten 2020 avvisade LO under stor vånda den uppgörelse som Svenskt Näringsliv och PTK var överens om. Men efter LO:s nej förhandlade IF Metall och Kommunal i hemlighet vidare med Svenskt Näringsliv. När de presenterade en delvis förändrad uppgörelse, med hårdare reglering av visstidsanställningar, togs LO på sängen.

Processen har tärt på sammanhållningen inom LO, medger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

– Kanske finns sår som fortfarande behöver läka. Det hade varit bra om alla förbund hade varit med. Å andra sidan, det finns förbund som fortfarande inte har anslutit sig till det förra, 84 år gamla Saltsjöbadsavtalet.