Sverige har ett av världens mest oreglerade regelverk för arbetskraftsinvandring. Det infördes 2008 av den moderatledda regeringen och har fått allvarliga konsekvenser för oss i Sverige.

Det är tydligt i till exempel byggbranschen, skogsnäringen och i hotell- och restaurangbranschen. Där utnyttjas människor av oseriösa företagare som vill göra snabba vinster genom dåliga, ofta usla, villkor.

Bristen på reglering har gödslat den organiserade brottsligheten och öppnat för lönedumpning på svensk arbetsmarknad. 

Det ändrar vi socialdemokrater på. Vi har tagit fram förslag på skärpt lagstiftning och ett införande av en arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Utgångspunkten är att Sverige inte ska konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor.

Ja till uppstramade regelverk

Riksdagen sa nyligen ja till s-regeringens förslag på ny lagstiftning för att börja strama upp regelverken. Bland annat kommer nu krav på bindande anställningsavtal för att bevilja ett arbetstillstånd införas och arbetsgivare måste också rapportera om anställningsvillkoren försämras.

Dessutom införs ett försörjningskrav vid anhöriginvandring för arbetskraftsinvandrare. 

Men det räcker inte. S-regeringen går nu vidare med arbetsmarknadsprövning för arbetskraft som kommer från länder utanför EU.

Syftet är att arbetskraftsinvandring bara ska vara aktuellt till yrken där det råder brist på arbetskraft.

Parterna spelar viktig roll

Grundläggande är att det behövs en objektiv prövning av arbetsmarknadens behov och där spelar arbetsmarknadens parter en viktig roll.

Löner, arbetsmiljö, säkerhet och andra villkor ska inte understiga vad svenska kollektivavtal och svensk lag föreskriver.

En utredning kommer tillsättas innan sommaren för att ta fram förslag på ett nytt system för arbetsmarknadsprövning. 

M införde kryphål för oseriösa

När Moderaterna styrde sa de inte rakt ut att de ville sänka fackföreningarna och undergräva den svenska modellen.

I stället införde man kryphål för oseriösa arbetsgivare, inte minst när det kommer till arbetskraftsinvandringen.

Vi ser fram emot att tillsammans, i facklig-politisk samverkan, ändra på det.