Det finns ingen personal. Och det är svårt att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens.

Det gör att Statens institutionsstyrelses ungdomshem inte omedelbart kan ta emot unga som blivit anvisade dit av socialtjänsten.

Därför går nu Sis upp i stabsläge, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

– En placering inom Sis är ofta det sista alternativet för barn och unga med de allra största behoven. Vi jobbar hårt för att hantera situationen här och nu, och med en stabsfunktion kommer vi ha bättre möjligheter att organisera, strukturera och göra nödvändiga prioriteringar, säger Johan Feldtmann, chef för stabsorganisationen i en kommentar.

Stänger hela avdelningar

Orsaken till bristen på platser är att Sis tillfälligt tvingats stänga delar av och hela avdelningar.

Utöver personalbrist har några avdelningar minskad kapacitet eftersom man redan har placerade unga med extraordinära vårdbehov.

Dessutom har myndigheten problem med många eftersatta lokaler som är i stort behov av renovering.

Från myndighetens håll ser man också över möjligheten att nyttja missbruksvården för vuxna, genom att placera myndiga ungdomar med missbruksproblem på så kallade LVM-hem.