För att klara av att attrahera nya tillverkningsindustrier i Skåne måste vi säkra tillgången på el, samt en stabil prisbild.

Nätet klarar inte att leverera tillräckligt mycket energi från norra till södra Sverige och behöver därför egen produktion i södra delarna vårt land. 

Mellan 2014 och första halvan av 2020 stoppades 1 223 vindkraftverk i Sverige av det kommunala vetot, motsvarande 21 procent av ansökningarna. I dag har Skåne cirka 480 vindkraftverk, för jämförelsens skull. Det motsvarar inte ens hälften av det framtida behovet som vi står inför.

Havsbaserad vindkraft

Sverige går sedan flera år mot strömmen när det gäller havsbaserad vindkraft. Samtidigt som enorma vindkraftparker byggts i Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland har Sverige bara en större anläggning. Lillgrunds vindkraftpark utanför Malmö byggdes 2007-2008, men är numera föråldrad.

De vindkraftverk som byggs i dag är sju gånger kraftfullare än de som snurrar utanför Bunkeflostrand i Malmö kommun. Nya etableringar skulle gynna Skåne i form av dämpning av elområdenas prispåverkan för både privatpersoner och företag, med tiotals miljarder i investeringar som följd. 

I elnäten är dessutom anställningstryggheten låg, och det finns uppenbara risker för de som jobbar med driften. Service och underhåll upphandlas frekvent. Detta innebär att du i praktiken bara är visstidsanställd så länge som kontraktet varar.

Otrygga anställningar

Otrygga anställningar ökar personalomsättningen vilket leder till att nätkännedomen försvagas och då drabbas också arbetsmiljön negativt.

Detta syns inte minst i statistiken över dödsolyckor på arbetsmarknaden, där 10 procent av de som omkom på sin arbetsplats var anställda i just denna bransch som omfattar cirka 3000 personer över hela landet.

Som om inte det vore illa nog så drabbar upphandlingarna också nationens säkerhet. Vid upphandlingarna behöver den som vill Sverige illa bara lägga lägsta budet för att säkra sin tillgång. Vi är i stort utlämnade till utländska företag i vår energiinfrastruktur.

I skuggan av händelseutvecklingen i omvärlden är det en minst sagt otrygg situation som marknadskrafterna fört med sig.

Satsa på yrkesutbildningar

Mot den bakgrunden så ser vi att den enda rimliga är att som en del i olika omställningspaket på arbetsmarknaden satsa på yrkesutbildningen för distributionselektriker, säkerhetsklassa elinfrastrukturen, och skärp upphandlingsreglerna.

Det bästa är såklart en återreglering och att arbetet utförs av egen personal, utan upphandling. 

Vi har tillsammans ett ansvar – att sätta tryck på våra kommuner, att våga fatta beslut om att bygga vindkraftparker och trygga nät – Ett självförsörjande energiproducerande Skåne och Sverige!