Idag får kommunala skolor och fristående skolor en lika stor skolpeng, trots att kommunala skolor har ett helt annat ansvar än vad fristående har. Det är kommunala skolors ansvar att se till att alla barn kan erbjudas skola nära hemmet och att det alltid finns plats för barn som flyttar in i kommunen.

Lika så är det kommunala skolornas uppgift att erbjuda skola även i områden där det kan vara svårt att få ihop fulla klasser liksom att snabbt kunna erbjuda skolplatser om en skola läggs ner.

Friskolor har mindre ansvar

Det här ansvaret har inte friskolorna. De kan istället etablera sig där det är mest lönsamt och säga nej till elever när de anser sig ha uppnått optimalt antal elever. Trots denna uppenbara skevhet när det gäller beredskap och ansvar får de fristående skolorna en lika stor skolpeng som de kommunala, vilket gör att det inte går att säga annat än att friskolorna är överkompenserade. De får pengarna, men behöver aldrig stå med tomma platser för att säkra utbudet i kommunen.

Igår röstades regeringens förslag för att lösa detta ner. Nu måste de borgerliga partierna faktiskt förklara sig! Varför säger de nej till regeringens förslag om en mer rättvis skolpeng? Varför vill de inte bidra till att korrigera något som har blivit så uppenbart fel och orättvist?

Kommunala och fristående skolor jobbar alltså utifrån olika ekonomiska förutsättningar och det är det förslaget med differentierad skolpeng vill rätta till.

Ibland hävdas det att kommunala skolor redan har en större skolpeng än fristående. Men då handlar det om att kommunala skolor får extra ersättning till följd av en mer krävande elevgrupp. Om de fristående skolorna skulle ta emot elever med trasslig bakgrund och i behov av stöd skulle de också få dessa extrapengar. Men koncernskolorna väljer ofta bort de mer krävande eleverna för dessa kan man ju inte göra vinst på. 

Lönsamhet på jämlikhetens bekostnad

Så det ser faktiskt inte bättre ut än att de borgerliga partierna i det här läget hellre värnar koncernernas möjligheter att göra vinst än att korrigera skevheter för att skapa en mer likvärdig skola. 

Det brukar heta att vinster inte är några problem så länge kvaliteten är hög. Men säger man så har man ingen inblick i hur den marknadiserade skolan fungerar. Det är inte kvalitet som skapar lönsamhet. Det som skapar lönsamhet är självgående elever från välutbildade hem, för de klarar att gå i stora klasser och kräver inga extra resurser och då kan man hålla nere antalet lärare och därmed kostnaderna.

Det är heller inte i första hand kvalitet kunderna, alltså eleverna och deras föräldrar, vill ha utan höga betyg. Kunskap och bildning kräver tid och jobb och är dessutom svårmätbart, istället blir betygen den ”vara” skolan kränger. Vilket i sin tur gör att man som lärare reduceras till månglare och därmed också förlorar något av sin integritet. 

Friskolan bara fri för vissa

Jakten på vinsten gör att det går inflation i betygen och att betygen blir viktigare än kunskap och den gör att skolorna sorterar barnen så att friheten att välja i praktiken bara blir frihet för vissa. Men den ställer också kommunala och fristående skolor i ett olyckligt konkurrensförhållande till varandra där skolor med kommunal huvudman ofta drar det kortare strået.

Problemet är inte att det finns fristående skolor eller att man som förälder kan önska placering för sina barn. Problemet är jakten på vinsten. 

Därför anser vi att de borgerliga partierna måste förklara sig nu, menar de verkligen att de värnar koncernernas vinster framför en mer rättvis och likvärdig skola där kunskapen och bildningen står i fokus?

Undertecknas

Alice Lan, lärare, Stockholm 

Carl Linden, lärare, Botkyrka 

Cecilia Williams, lärare, Sundbyberg 

Chiman Saleh, lärare, Vallentuna 

Christer Blomkvist, fd rektor, Stockholm 

Daniel Brändström Riedl, lärare, Stockholm

Daniel Eriksson Bjurell, lärare, Stockholm 

Danuta Szczodrowska-Bengtsson, lärarinna, Stockholm 

Eva Datta, lärare, Flen 

Florence Lager, lärare, Lidingö  

Gustav Mannerström, lärare, Botkyrka 

Harry Nisser, lärarstuderande, Stockholm 

Hector Lopez, lärare, Stockholm  

Maria Stefansson, lärare, Stockholm

Mats Karlsson, lärare, Upplands Bro  

Nadja Sandberg, lärare, Stockholm 

Pat Olsen, lärare, Täby 

Robin Silverhall, lärarstuderande, Stockholm 

Svante Haggren, fd lärare, Stockholm 

Åsa Hansson, SYV, Stockholm