RECENSION. Hur många nya stora arbetsuppgifter, ogenomtänkta privatiseringar och dramatiska nedskärningar tål en myndighet innan den inte längre klarar sina uppgifter?

Hur mycket förtal från politiker och risk att förlora jobbet orkar lojala medarbetare med innan de tappar motivationen och söker ett annat arbete?

Frågorna gnager i mig när jag läser Johan Bergs bok Spelet om Arbetsförmedlingen. Berg, själv anställd vid myndigheten, gör en gedigen genomgång av hur Arbetsförmedlingen har behandlats, eller snarare misshandlats, av politiken samtidigt som dess verksamhet systematiskt har förtalats i den politiska debatten.

Han beskriver en regelrätt kampanj för att privatisera fler delar av verksamheten, inte minst matchningsverksamheten. Bevisen för att det skulle bli billigare och bättre saknas.

Bakom kampanjen finns Svenskt Näringsliv och andra arbetsgivarorganisationer vars medlemsföretag ser möjligheten att tjäna stora pengar när en ny ”marknad” öppnas upp. Borgerliga partier, främst Centerpartiet, har fungerat som företagens företrädare och ombud i riksdagen.

Sakligt och korrekt sticker Berg hål på myter och ibland direkta lögner i debatten.

Han har avslöjat hur Svenskt Näringsliv spred direkta felaktigheter i sina rapporter som sedan citerades flitigt av borgerliga politiker.

Han tar upp Australien som framhållits som en förebild för privatisering av arbetsmarknadspolitiken. Men hans granskning visar att Australien har sämre resultat än Sverige både när man mäter hur många som arbetar och hur många som kan ta ett arbete.

Dessutom tar Australien knappt emot några asylsökande.

Jag minns ett besök på Arbetsförmedlingen i Sölvesborg några dagar efter att vi fått regeringen och Centerpartiet att backa från delar av kaosprivatiseringen. Personalen hade köpt tårta till fikat för att fira när nyheten kom.

Jonas Sjöstedt

Det är sant att Arbetsförmedlingen är en av våra minst populära myndigheter, men det är också en av våra mest missförstådda och förtalade myndigheter. De arbetsgivare och arbetssökande som faktiskt är i kontakt med förmedlingen har en betydligt bättre bild av den än vad dess kritiker påstår.

Men fakta verkar inte bita på privatiseringsivrarna. Centerpartiet lärde inget av det borgerliga fiaskot med etableringslotsar och jobbcoacher som slutade i fusk, dålig kvalitet och ibland ren kriminalitet.

Särskilt förödande är Bergs granskning för centerpartisten Martin Ådahl som mer än någon annan drivit på för fortsatt privatisering.

Ådahl framstår som en fullfjädrad dogmatiker som konsekvent vägrar ta till sig fakta som motsäger den egna världsbilden. Inte ens när den egna tankesmedjan Fores låter Lars Calmfors utreda frågan och varnar för privatiseringens effekter vill han lyssna.

Johan Berg smular sönder Martin Ådahls trovärdighet inom arbetsmarknadspolitiken genom sin sakliga granskning. Centerpartiet var medansvariga för de misslyckande borgerliga experimenten med jobbcoacher och etableringslotsar.

Samtidigt försämrade de reglerna för sjukförsäkringen dramatiskt och tusentals människor som var för sjuka för att arbeta utförsäkrades och hamnade hos Arbetsförmedlingen, som dessutom fick ansvar för nyanländas etablering.

Centerpartiet släppte fram en statsbudget för 2019 som ledde till dramatiska nedskärningar inom Arbetsförmedlingen, varsel av 4 500 medarbetare och nedlagda kontor över hela landet. En effekt blev att det gick 180 nyanlända på varje enskild handläggare.

Ådahl har därefter drivit på för en total privatisering av matchningsverksamheten med en modell som han knappt kunnat förklara själv.

Spelet om Arbetsförmedlingen av Johan Berg. (Carlsson Förlag).

När politiken kraschar, verksamheten drabbas och kontoren lägger ned i mindre kommuner har Ådahl skyllt ifrån sig. Det är alltid någon annans fel, generaldirektörens, personalens eller Socialdemokraternas.

Privatiseringen av Arbetsförmedlingen har varit en het politisk fråga under flera år. Jag var själv engagerad i den.

Inte minst när Vänsterpartiet i hösten 2019 lyckades fördröja och mildra privatiseringens effekter genom att förbereda en misstroendeomröstning mot ansvarig minister ihop med M och KD.

Inte ens högerpartierna trodde på Centerpartiets extrema privatiseringsmodell, de hade misslyckandena med jobbcoacher och etableringslotsar i färskt minne.

Vi kunde mildra effekterna av Centerpartiets politik, men vi kunde inte stoppa den helt. Huvudorsaken är att Socialdemokraterna drev förslagen vidare.

Precis som Socialdemokraterna började försvara marknadshyror och försämrad arbetsrätt efter januariavtalet så har de gjort privatiseringen av Arbetsförmedlingen till sin egen politik.

I dag driver Socialdemokraterna frågan vidare trots att januariavtalet har fallit. Genom boken blir det smärtsamt tydligt hur privatiseringsivrarna hela tiden har initiativet medan arbetarrörelsen har svårt att skapa en egen offensiv modell för arbetsmarknadspolitiken.

Johan Berg har tagit debatten med privatiseringens förespråkare under lång tid. Kunskap och fakta har varit hans verktyg när han har förklarat Arbetsförmedlingens arbete och bemött felaktigheter och myter.

Han tar upp Australien som framhållits som en förebild för privatisering av arbetsmarknadspolitiken. Men hans granskning visar att Australien har sämre resultat än Sverige både när man mäter hur många som arbetar och hur många som kan ta ett arbete.

Jonas Sjöstedt

Hans opinionsbildning påminner lite om den grupp lärare som har förändrat skoldebatten genom sin sakliga och kunniga kritik av marknadsskolans effekter.

Men precis som lärarna har Berg mötts av misstänkliggöranden och personangrepp från företagsorganisationer som driver på och borgerliga politiker som företräder deras intressen i politiken.

Det är imponerande hur en enskild person trots det kan utmana ett ekonomiskt och politiskt etablissemang och förändra debatten.

Allt detta redogör Johan Berg för grundligt och sakligt. Kanske är det lite för grundligt, det förekommer en del upprepningar i boken och språket kan ibland bli lite teknokratiskt.

Boken hade också vunnit på att beskriva det som skett mer ur de drabbades perspektiv. Hur påverkades de långtidsarbetslösa och nyanlända som verkligen behöver en fungerande arbetsförmedling?

Jag minns ett besök på Arbetsförmedlingen i Sölvesborg några dagar efter att vi fått regeringen och Centerpartiet att backa från delar av kaosprivatiseringen. Personalen hade köpt tårta till fikat för att fira när nyheten kom.

Men lokalerna var tomma, kontoret skulle läggas ner och de anställda beskrev hur deras arbete försvårades av de ogenomtänkta och drastiska neddragningarna och privatiseringarna.

Johan Bergs bok är en intressant och kunnig berättelse om hur vi kunde hamna där.