Vid årsskiftet kommer två nya fackförbund att bildas, Sveriges lärare och Sveriges skolledare.

Efter många turer med inriktningsbeslut, medlemsomröstningar, och i Lärarförbundet fall även byte av centralorganisation och uteslutning av obehöriga lärare, har nu det slutliga beslutet fattats: Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund går samman.

– I dag skriver vi historia! Jag är både glad och stolt över att vi nu kan samla alla Sveriges lärare i ett nytt starkt förbund, säger Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand, i en kommentar efter att beslutet togs i lördags, på parallella kongresser.

Även Lärarnas riksförbunds ordförande, Åsa Fahlén, var entusiastisk när hon kommenterade sammanslagningen: 

– En överväldigande majoritet har nu gjort bedömningen att lärarna har mycket att vinna på en gemensam organisering. Vi kommer nu med stor entusiasm och med full kraft att gå in i det nya förbundet.

Kongress 2024

Fram till 2024 då det nya förbundet ska hålla kongress kommer övergångsregler gälla och ledarskapet kommer att vara delat.

– Hur vi ska dela upp det här har vi inte riktigt kommit fram till, men både jag och Johanna (Jaara Åstrand) kommer att vara med fram till maj 2024, säger Åsa Fahlén till TT.

Dessutom går skolledarna inom Lärarförbundet samman med Sveriges skolledarförbund och bildar Sveriges skolledare.

De två nya förbunden kommer även skapa en ny gemensam förening, Facken inom utbildning, som ska hantera gemensamma frågor och fungera som stöd åt de två förbunden.

Bytte från TCO till Saco

Framför allt Lärarförbundet har fått göra anpassningar inför sammanslagning. Bland annat bytte man i höstas centralorganisation från TCO till Saco, där Lärarnas riksförbund redan var medlem. Lärarförbundet har även slängt ut obehöriga lärare, som Lärarnas riksförbund inte organiserar.

Om man räknar ihop de två förbundens medlemmar i dag kommer det nya förbundet ha omkring 320 000 medlemmar, ungefär lika många som IF Metall, och blir då ett av Sveriges största fackförbund.

– Vi har allt att vinna på att stå enade och det här kommer att få stor betydelse för lärarnas röst i debatten och den lärarfackliga påverkanskraften. Jag ser verkligen fram emot allt som vi nu kan åstadkomma tillsammans för läraryrkets villkor och förutsättningar, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

Enligt planen kommer det nya förbundet olika underföreningar för olika typer av skolformer, som förskola, grundskola och gymnasieskola/vuxenutbildning.