Det var inte en olovlig stridsåtgärd när arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen förra året bad Konkurrensverket att pröva en del av det kollektivavtal de själva tecknat med facket Målareförbundet. Det slår Arbetsdomstolen nu fast.

Oenigheten handlar i grund och botten om kollektivavtalets krav på att den som anställs som målare ska ha viss yrkeskompetens. 

Tidigare fanns utrymme för att anställa personer utan den kompetensen för enklare målerijobb. Men facket tyckte att avtalet som gjorde det möjligt missbrukades och sade därför upp det 2020. 

Svårt att konkurrera

Arbetsgivarna menar att måleriavtalets kompetenskrav därefter gjort det svårt för deras medlemmar att konkurrera med företag utan kollektivavtal.

De vände sig därför förra våren till Konkurrensverket och bad myndigheten att pröva det kollektivavtal de själva tecknat med facket.

Konkurrensverket lade ner anmälan och hänvisade till förhandlingar mellan parterna för att lösa oenigheten.

Men Målareförbundet tog frågan vidare till Arbetsdomstolen och krävde arbetsgivarna på en miljon kronor. 

Avslag för facket

Facket hävdade att själva anmälan till Konkurrensverket varit en otillåten stridsåtgärd. Detta eftersom det främsta syftet, enligt facket, var att åstadkomma ändringar i det kollektivavtal som man var bunden av.

Det skulle i så fall vara otillåtet på samma sätt som att man inte får strejka för att ändra villkoren i ett gällande avtal.

Nu har Arbetsdomstolen avslagit fackets talan. Rätten menar att anmälan till Konkurrensverket i första hand hade annat syfte än påtryckning på avtalet – och alltså inte var någon stridsåtgärd.