Nyligen släppte Försäkringskassan en analys av den slopade ersättningen för karens under pandemin. Den visar att det främst var medlemmarna i LO-förbunden, och framför allt i Kommunal, som sökt ersättningen. Det är inte särskilt uppseendeväckande.

Arbetstagare i kvinnodominerande yrken inom vård, skola och omsorg har inte möjlighet att arbeta hemifrån. Samtidigt är det yrken där behovet av att undvika sjuknärvaro är stort och risken att smittas är hög. En kombination som leder till stor påverkan på en redan låg inkomst. 

Välfärden har enorma rekryteringsbehov. Nya beräkningar från LO visar att det 102 000 fler behöver anställas i vård, skola och omsorg de kommande fyra åren. Det är en satsning som Sverige har råd med, men ska man kunna locka fler att ta de jobben måste ambitionerna höjas genom bättre villkor och en jämställd arbetsmarknad. Att då genom ett karensavdrag ha en straffavgift på de som jobbar inom välfärden hjälper inte till.  

Stort stöd för slopad karens

Under våren startade Kommunal en namninsamling för att slopa karensen som på bara några veckor samlade över 135 000 underskrifter. För det parti som vill ta ansvar för välfärden är detta inget hot utan en möjlighet. Här finns en fråga där vi kan bygga ett starkare samhälle och samtidigt visa att man står på LO-medlemmarnas sida.

Just nu behandlas frågan om karensavdraget i en utredning som ska vara färdig hösten 2023 och efter det ska politikerna återkomma med svar. Det räcker inte. Politikerna har redan det underlag som krävs för att permanent avskaffa karensavdraget. Det fanns ju en anledning till att det avskaffades tillfälligt under pandemin. Smittspridning upphör inte bara för att den inte längre kallas pandemi.

De som drabbas hårdast av karensavdraget är de samma även när pandemin är över. När Försäkringskassans analys visar att ”ersättningen nådde en viktig målgrupp och bidrog till att minska kostnaden för att stanna hemma vid symtom eller sjukdom” så talar det sitt tydliga språk. 

Hela LO står bakom förslaget

Vid sidan av de utlovade reformerna av A-kassan, förslagen kring garantipensionen och trygghetspensionen så skulle löfte om ett avskaffat karensavdrag skapa ett helhetspaket kring ökad trygghet i och efter arbetslivet. Det skulle stärka den ekonomiska tryggheten både när du blir sjuk eller om du blir av med jobbet. Det är klok politik i tider där ökade priser äter upp folks köpkraft. Vill vi stärka välfärden, öka tryggheten och minska smittspridning så måste vi slopa karensen. 

LO beslöt vid sin kongress förra året, efter förslag från bland andra Kommunal, att kräva att karensavdraget slopas och att ett besked om detta måste komma från regeringen före valet. Anledningen är enkel – karensavdraget drabbar LO-medlemmarna som inte kan jobba hemifrån. Det är med andra ord en klasslagstiftning och därför ska den bort.  

Sverige är nu det enda nordiska land som har ett karensavdrag. Det är både häpnadsväckande och orimligt att partierna i det som brukar kallas för världens mest jämställda land inte slåss om att göra slopandet av karensen till ett vallöfte. Det borde vara en självklarhet för Socialdemokraterna att göra frågan om karensavdraget till en valfråga.