Pensionsfrågan klev med buller och bång in i valrörelsen i och med helgens partiledardebatt. Två konkurrerande förslag till höjda pensioner hade lagts fram, det ena bara några timmar före debatten.

Det är dels ett förslag från de rödgröna partierna S, V och MP.

Dels ett förslag från det konservativa blocket M, KD, L och SD.

Johan Pehrson, ny partiledare för Liberalerna och den som fick ta debatten med Vänsterns Nooshi Dadgostar inledde med att tydligt visa att han inte kunde frågan.

De övriga konservativa partiledarna fick därför först försöka enas om vad deras förslag egentligen innebar.

Högerns förslag ger bara hälften

För Johan Pehrson och för övriga högerväljare, speciellt de högerväljare som kommer ur arbetarleden, kan vi berätta att högerns förslag ger knappt mer än hälften av vad det rödgröna förslaget ger i höjda pensioner.

Högerns förslag fokuserar dessutom inte alls på de pensionärer som har det sämst ställt.

Rollfördelningen i pensionsfrågan är därmed klar. Och vi kan konstatera två saker:

Sverigedemokraterna har hastigt bytt sida och sorterat nu in sig bland de övriga konservativa partierna i pensionsfrågan.

Det andra vi kan konstatera är att Centerns misstro mot arbetare nu också får dem att neka arbetare vettiga pensioner.

När det gäller Sverigedemokraterna har de som enda högerparti i åratal sagt sig vurma för rimliga pensioner, speciellt till de svenskar som jobbat ett helt yrkesliv.

Så många gånger har Sverigedemokraternas bedyrat att de verkligen, verkligen ville höja pensionerna för Sveriges arbetare att SSU:s nyvalde ordförande Lisa Nåbo för något år sedan uppmanade Socialdemokraterna att ta hjälp av Sverigedemokraterna för att få igenom höjda pensioner för arbetare.

Men allt var fejk.

Sänkta skatter kommer först

När nu Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet har enats om ett förslag som verkligen skulle höja pensionerna för arbetare så förnekar Sverigedemokraterna allt de tidigare sagt.

Här ska inte höjas några pensioner för arbetare, nej nej. Skattesänkningar och stöd till högavlönade är nog mycket bättre, tycks Jimmie Åkesson resonera.

Och vi ser SD lydigt krypa in under det borgerliga kakbordet i hopp om att få några nedfallande smulor, kanske i form av röster från konservativa vänner som tack för sveket mot pensionärerna.

Om man är cynisk kan man fråga vad SD hellre vill göra med de pengar i statskassan som de nu stoppar från att förstärka arbetarnas pensioner. Deras egen bild är ju att allt går till invandring i stället för till gamla och sjuka.

De konservativas förslag som SD nu stöder har dock en annan idé: Det är att frigöra pengar till sänkt skatt för högavlönade.

Men att försöka hitta logik i SD:s propaganda är svårt.
Speciellt när SD nu själva raserar sin mödosamt uppbyggda invandrarkonstruktion.

Tyvärr är det inte bara SD som uppvisar ett haveri i pensionsfrågan.

För Centerns Annie Lööf, en stabil SD-motståndare och Jimmie Åkesson-häcklare i Sveriges riksdag, verkar det bara finnas en grupp som hon avskyr ännu mer än Sverigedemokraterna, och det är Sveriges arbetare.

Centern kommer därför inte att rösta på något av förslagen. Centern kommer i stället att rösta på ett eget förslag där inga ”ytterkantspartier” har inflytande, hann hon säga i ett kort inlägg om pensionerna i partiledardebatten.

Högern blockerar alltid

Talet om ytterkantspartier används alltså även här för att rättfärdiga Centerns ständigt återkommande hållning att inte släppa igenom några förbättringar för Sveriges arbetare.

Och någon majoritet för att förbättra för landets arbetarpensionärer finns därmed inte.

Det svenska pensionssystemet har inte levererat. När systemet klubbades i slutet av 1990-talet räknade man med att alla skulle få en pension som motsvarade 72 – 73 procent av slutlönen.

När systemet var fullt genomfört stannade siffran många gånger vid hälften, trots ett arbetsliv på 40 år. De som drabbades värst var och är Sveriges arbetare som inte kan kompensera med lönsamma tjänstepensioner och eget sparande.

De rödgröna partierna har länge drivit att pensionssystemet måste förstärkas. Men högerpartierna blockerar sedan åratal varje förändring i riksdagens pensionsgrupp.

Efter att SD intagit sin nya position i frågan, på golvet under det konservativa bordet, och Centern står fast vid sin antiarbetarpolitik, är det svårt att få en riksdagsmajoritet för bättre pensioner.

Ansvarstagande partier kan dock inte göra annat än att återkomma med förslag om stärkta pensioner och i förlängningen höjd pensionsavgift. Det skapar utrymme för höjda pensioner för fler pensionärsgrupper.

Förhoppningsvis förstärker de ansvarstagande partierna sin ställning i valet i höst.

Till dessa ansvarstagande partier hör inte Sverigedemokraterna