Var går gränsen för svartjobb?

Tjänar du under 20 431 kronor på ett år, exempelvis för att du studerar, behöver du inte betala skatt. En 500-lapp för att passa grannens hund är alltså inte svartjobb om du inte gör det regelbundet.

Om du anlitar en privatperson för mindre än 1 000 kronor på ett år, behöver du inte heller göra något skatteavdrag, betala arbetsgivaravgift eller lämna kontrolluppgift till Skatteverket. 

Tjänar jag mer på att jobba svart?

Troligen inte. Det dras visserligen ingen skatt på din lön, men ofta behåller arbetsgivaren pengarna själv. Om du jobbar svart missar du också många trygghetssystem. Du kan inte sjukskriva dig om du blir sjuk och får inte a-kassa. Pensionen blir också lägre och det blir svårare att låna pengar eller hyra lägenhet. 

Kan jag tvingas skatta senare?

Om du har jobbat svart är du skyldig att själv betala skatten i efterhand. En sådan efterbeskattning kan du drabbas av upp till fem år efter att du fick dina pengar. Skatteverket kan också kräva dig på ett skattetillägg på 40 procent av den obetalda skatten.

Kan jag åka i fängelse?

Det kan inte bara bli dyrt att medvetet jobba, eller anställa någon svart. Det kan också vara brottsligt. Straffet för skattebrott, som det räknas som, är fängelse i högst två år. För grovt brott ligger straffet på mellan sex månader och sex år. År 2020 polisanmäldes ungefär 27 000 skattebrott.

Men det är väl jättevanligt med svartjobb?

Det är givetvis svårt att veta exakt, men 16 procent av svenskarna känner någon som jobbat svart, enligt en enkät som Skatteverket gjort, och 14 procent känner någon som anlitat svart arbetskraft. 4 procent av svenskarna tycker att det är okej att folk jobbar svart, enligt samma enkät.

Var fuskas det mest?

Utnyttjandet av arbetskraft och svarta löner är vanligast i branscher där det behövs mycket arbetskraft, som transport, bygg och restaurang. I en undersökning från Skatteverket uppgav 45 procent av transportföretagen och 43 procent av byggföretagen att de i stor utsträckning var utsatta för konkurrens från skattefuskande företag.

Vilka är riskerna med att anlita svartjobbare?

Det kan bli väldigt dyrt att anlita svart arbetskraft. Det är svårt att klaga på ett dåligt jobb och du kan bli ansvarig för eventuella skador när försäkringar saknas. Den som jobbar svart har i sin tur inte heller någon försäkring om den skulle skada sig eller själv orsaka någon skada medan den jobbar.

Hur vanligt är det köpa svarta tjänster?

Enligt en enkätundersökning från Skatteverket 2019 minskar de svarta tjänsterna. 2005 var andelen som köpt svart det senaste året 32 procent och 2019 var den 13 procent. En möjlig orsak är införandet av RUT- och ROT-avdragen. Myndigheten tror dock att de verkliga siffrorna är högre då alla kanske inte vill erkänna svartköp i en undersökning.

Hur gör företagen för att fuska?

För att betala ut svarta löner behöver man kontanter som Skatteverket inte känner till. Ett sätt är att inte registrera alla kontanter som kommer in i verksamheten. 

Ett annat vanligt upplägg är att använda sig av falska fakturor. Ett samarbetsföretag, ofta utländskt, skickar en faktura för ett arbete som egentligen inte utförts. När pengarna förts över tas de ut i kontanter och lämnas tillbaka. Arbetsgivaren har nu kontanter att betala sina svartanställda med. 

Vad kostar det samhället?

En hel del i utebliven skatt. Skatteverket uppskattar att de svarta arbetsinkomsterna i genomsnitt var 91 000 000 000 kronor mellan åren 2010 och 2016. Uppskattningen kommer från en rapport från 2021 och exkluderar det skattefusk Skatteverket själv avslöjat. Siffran motsvarar ungefär 6 procent av alla arbetsinkomster.