Halmbalarna som låg staplade på varandra vägde cirka 200 kilo styck. När en anställd på det skånska lantbruket hämtade halm rasade balar från stapeln intill över honom. Han kvävdes till döds.

Åklagaren Lars Magnusson på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har stämt lantbrukaren som mannen arbetade för och kräver 1,5 miljoner kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott.

Enligt stämningen hade lantbrukaren inte riskbedömt arbetet. Åklagaren menar att man i så fall skulle kommit fram till att balarna borde ha tagits i en annan ordning för att undvika ras.

Olyckan inträffade 2018, det finns ännu inget datum för rättegång.

Lantbrukare hålls ansvarig

Bara en och en halv månad senare omkom ytterligare en man i en halmolycka på ett skånskt lantbruk. Det fallet ska prövas av Lunds tingsrätt i juni i år. Även i detta ärende kräver åklagaren Lars Magnusson 1,5 miljoner kronor från lantbrukaren.

Vid olyckan rasade ett helt redskap med halm från en lastmaskin. Halmen låg där för att spridas ut, men den så kallade storbalsströaren föll ned över mannen som omkom.

Enligt stämningsansökan var redskapet inte ordentligt fäst på grund av att infästningen inte passade ordentligt. Lantbrukaren hålls ansvarig för att inte ha kontrollerat och åtgärdat detta.