Överbefälhavare Micael Bydén, rikspolischefen Anders Thornberg och Liberalledaren Johan Pehrson. Det är några aktuella bossar som passar in på listan över de vanligaste namnen på chefer.

Och det är männen som dominerar. Först på nionde plats kommer ett kvinnonamn, Anna, följt av Maria på tionde plats.

Det är fackförbundet Ledarna, som organiserar chefer, som har tagit fram listan efter att ha analyserat medlemmarnas förnamn.

Svenska namn

Analysen visar inte bara att mansnamn är vanligast bland chefer utan även att det är typiskt svenska namn, både för manliga och kvinnliga chefer som är vanligast.

– Ska vi hitta de bästa cheferna behöver vi leta i hela befolkningen och dra nytta av mångfalden som finns i samhället. För att fler ska välja chefsyrket vet vi att förebilder är viktiga. Därför behöver vi jobba för att förändra bilden av vem som kan och vill bli chef, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna, i ett pressmeddelande.

Ledarnas analys bygger på en datakörning av förnamnen på 95 000 chefer, 64 000 män och 32 000 kvinnor. Olika stavningar av förnamnen har inkluderats där den vanligast förekommande varianten är den som redovisas på listan.