Drygt 100 000 kvinnor föder barn varje år. För den som inte kan arbeta på grund av sin graviditet finns det olika typer av ersättningar: graviditetspenning, sjukpenning eller föräldrapenning.

Sju av tio ansöker om någon av ersättningarna under graviditeten, det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

Samma behov – olika ersättningar

Enligt rapporten fyller de olika ersättningarna samma behov hos kvinnorna i slutet av graviditeten, men nivåerna skiljer sig åt.

– Skillnaden är att graviditetspenning ofta ger lägre ersättning än sjukpenning, vilket beror på att graviditetspenning har ett lägre ersättningstak och att det vid graviditetspenning saknas kompletterande avtalsförsäkringar, till exempel via fackförbund, säger Anna Persson, analytiker på Försäkringskassan och huvudförfattare till rapporten, i ett pressmeddelande.

Graviditetspeng kan ges till den som har ett fysiskt tungt eller riskfyllt arbete, något som ofta förknippas med lägre lön. Det bekräftas i rapporten som visar att den genomsnittliga inkomsten är lägre för den som får graviditetspenning än den som beviljas sjukpenning.

Slutsatsen är alltså att om du har låg lön i ett slitsamt arbete får du sannolikt lägre ersättning om du inte kan jobba på grund av din graviditet. Något som förstärker inkomstskillnaderna mellan olika yrkesgrupper enligt Försäkringskassan.

”Arbetsgivaren har ett stort ansvar”

Även kvinnor som inte söker, eller inte beviljas, graviditets- eller sjukpenning har ofta behov av att minska arbetstiden innan förlossningen.

De kan då ta ut föräldrapenning i stället, men det innebär färre dagar kvar att använda när barnet är fött.

– Arbetsgivaren har ett stort ansvar att möjliggöra för anställda som är gravida att arbeta i så stor utsträckning som möjligt under graviditeten. Vi har sett exempel på arbetsgivare som behöver bli bättre både på att hjälpa gravida medarbetare att få ta del av socialförsäkringen, men fler skulle antagligen också kunna anpassa arbetet så att den som skulle kunna jobba längre in i graviditeten också får möjlighet att göra det, säger Anna Persson.

Utredning på gång

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över regelverket för graviditetpenning som ska redovisas nästa år.

– Det blir upp till dem att föreslå förändringar. Vi konstaterar att det ser ut så här och ser fram emot att de ska komma med sina förslag och vad de tycker är lämpliga åtgärder, säger Anna Persson till TT.

Ersättningar vid graviditet

  • Graviditetspenning kan tidigast betalas från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning om den som är gravid har ett fysiskt ansträngande arbete, eller från graviditetens start om arbetet innebär en risk för kvinnan eller fostret, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Ersättningen ligger på högst 770 kronor per dag före skatt.
  • Sjukpenning kan betalas ut om den gravidas arbetsförmåga bedöms vara nedsatt på grund av sjukdom och den som ansöker inte längre kan utföra sitt ordinarie arbete. Ersättningen ligger på högst 1 027 kronor per dag före skatt. 
  • Föräldrapenning kan tas ut 60 dagar innan beräknas förlossning. Föräldrapenning på sjukpenningnivå ligger högst 1 027 kronor per dag före skatt och föräldrapenning på lägstanivå ligger på 180 kronor per dag före skatt.

Källa: Försäkringskassan