Som arbetsgivarföreträdare för enskilda församlingar är vi bekymrade över hur Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation, SKAO, agerar i förhandlingarna med Kommunal om ett nytt omställningsavtal.

Det är djupt olyckligt att det ska behöva gå så långt att Kommunal känner sig tvingade att lägga ett varsel om konflikt.

Skälet till det är att arbetsgivaren har villkorat uppgörelsen om ett omställningsavtal med försämringar av anställningsvillkoren.

Omställning i stället för minskad trygghet

Enligt den bild dom ges tycker SKAO att uppsägningstiderna är för långa, vilket bland annat anses leda till inlåsningseffekter. Vi delar inte den uppfattningen. Flertalet av Svenska kyrkans församlingar står inför stora utmaningar med sviktande medlemsunderlag och minskade intäkter.

Det kommer på många håll leda till behov av förändringar i verksamheten, men vårt problem är inte att vi snabbt behöver göra oss av med personal utan vad vi behöver är starkare stöd vid omställning. Inte minst ställer det krav på ökade möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna.

Att i ett sådant läge istället minska tryggheten för de anställda tycker vi är helt fel väg att gå. Det medarbetarna behöver är trygghet i förändring och det vi alla behöver är ett omställningsavtal som möjliggör detta.

Svenska kyrkan ska vara en bra arbetsgivare

Nu är det Kommunal som varslat om konflikt, men skulle arbetsgivarens krav få genomslag kommer dessa att omfatta betydligt fler. Därför ser vi med tillfredställelse på att också andra fackliga organisationer ger sitt stöd till Kommunal. 

Vi socialdemokrater satte i förra årets kyrkovalrörelse upp målet att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare. För oss innebär det ett målmedvetet arbete som ger alla anställda i Svenska kyrkan rätt till en god arbetsmiljö, rätt till kompetensutveckling och i övrigt schysta anställningsvillkor. Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en attraktiv arbetsgivare både i dag och i framtiden.

Det är parterna som ansvarar för förhandlingarna. Som lokala företrädare med arbetsgivaransvar vill vi ändå markera att vi inte känner igen oss i den nationella arbetsgivarorganisationens bild av att Svenska kyrkan skulle behöva ha en särställning på svensk arbetsmarknad.

Låt Medlingsinstitutet stötta

Vi menar att det är av yttersta vikt att kyrkans anställda får utvecklas i sitt yrkesliv och kan ta del av omställningsmöjligheter utan att för den skull drabbas av försämringar i kollektivavtalet.

I likhet med Kommunal menar vi att ett avtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ska innehålla ett likvärdigt omställningsavtal som har förhandlats fram på den övriga arbetsmarknaden. Det är vår förhoppning och övertygelse att de här frågorna kan lösas med hjälp av Medlingsinstitutet innan konfliktåtgärderna hinner träda i kraft.

Svenska kyrkans medarbetare förtjänar arbetsgivare som värnar deras rättigheter. Vi är övertygade om att de flesta lokala arbetsgivare också gör det. Men den aktuella situationen stärker oss också i övertygelsen om att det återstår mycket arbete innan vi nått vårt mål om att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Som socialdemokrater kommer vi att driva det arbetet med full kraft.