En osäker framtid väntar. Det var regeringens besked på tisdagsmorgonens presskonferens där finansminister Mikael Damberg (S) presenterade sina riktlinjer för den framtida ekonomiska politiken.

En minskad ekonomisk tillväxt väntar de kommande åren i kombination med hög inflation. Det beror enligt regeringen på Rysslands invasion av Ukraina.

– Svensk ekonomi är dock motståndskraftig. Vi har ett bättre utgångsläge än många andra länder, säger Mikael Damberg.

Trots utgångsläget blir det alltså tuffare år framöver.

– Vi påverkas så klart ändå, fortsätter han.

Satsning på civilt försvar

I den vårändringsbudget som samtidigt presenterades var den största nyheten en satsning på det civila försvaret. Pengarna fördelas både på kommuner, regioner och olika myndigheter och ska gå till bland annat cyberförsvar och skyddsrum.

– Vi genomför den största utbyggnaden av försvaret sedan andra världskriget, säger Mikael Damberg och hänvisar där också till tidigare aviserade satsningar på försvaret.

Totalt ligger satsningarna i vårändringsbudgeten på 35,4 miljarder kronor.

Garantitillägg till pensionen

På arbetsmarknadsområdet fanns det inga nya besked. Det tidigare presenterade garantitillägget till pensionen, alltså överenskommelsen mellan S, MP och Vänsterpartiet, ligger kvar.

Garantitillägget ska ge upp upp till 1 000 kronor i månaden skattefritt till personer över 65 år som tar ut allmän pension och ska börja betalas ut i augusti om förslaget går igenom riksdagen.

– Tre av fyra som får garantitillägget är kvinnor. Det handlar till exempel om undersköterskan som slitit ett helt arbetsliv och ändå får alldeles för låg pension, säger Mikael Damberg.

Etableringsjobb genomförs

En annan tidigare känd satsning är 51 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen för att genomföra de kraftigt försenade etableringsjobben, en insats som förhandlades fram av LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.

Staten går in med pengar i form av omfattande lönebidrag till anställningarna. Jobben ska införas våren 2022. 

– För en arbetsgivare kommer kostnaden för att anställa en person med etableringsjobb bli ungefär 8 000 kronor, säger Mikael Damberg.

Fakta: Budget

Statens budget presenteras under hösten och beslutas senare under året.

Under våren får regeringen en chans att lägga till satsningar där behov tillkommit under året. Det kallas vårändringsbudget. Riksdagen fattar beslut om vårändringsbudgeten i juni.

Regeringen kan också, när som helst, lägga extra ändringsbudgetar, något som användes frekvent under pandemin.