Svensk export spelar en avgörande för vårt samhälle. Den är avgörande för att det ska finnas resurser till landets välfärd; att vår sjukvård, skola och äldreomsorgen fungerar. Samtidigt spelar exporten en allt viktigare roll för förverkligandet av den globala klimatomställningen. 

För att uppmärksamma industrins viktiga roll firar vi för andra året i rad Exportens dag den 19 april. Nu är produktionen för den svenska marknaden i teorin redan avklarad och övergår till att säljas utomlands.  

Svensk export en förutsättning för elektrifiering

Men vad menar vi med att svensk export bidrar till global klimatomställning?

Egentligen är det ganska enkelt. När svensk industri ställer om till netto-nollutsläpp av växthusgaser minskar utsläppen, vilket inte bara hjälper vårt land att nå uppsatta klimatmål. Med hjälp av mer hållbara produkter, teknik och processer tränger vi undan utsläpp också i andra länder. 

En viktig förklaring är vårt fossilfria elsystem som blir central i elektrifieringen av samhället. Detta är också en anledning till att företag vill investera i Sverige. Något som i sin tur ytterligare ökar den svenska klimatvänliga exporten. 

Tre förslag för att bli första fossilfria välfärdssamhället

Rätt hanterat kan vi se till att industrins klimatomställning bidrar till att vi kan fortsätta fira vår exportindustri och våra exporthjältar – IF Metalls medlemmar. Batterier, fossilfritt stål och biobränslen är några produkter som kommer skeppas ut från Sverige framöver, men även ny teknik kan ge exportinkomster och skynda på klimatomställningen i andra länder.

Men för att klara detta behöver industrin få rätt förutsättningar. Det behövs en industripolitik med fokus på klimatomställning, som ger industrin möjligheter att kunna ställa om och ser till att industriarbetarna håller jämna steg med omställningen. De förslag vi presenterar i dag betyder ytterligare ett kliv mot världens första fossilfria välfärdssamhälle

1. Förbättra kompetensförsörjning och omställning av yrkesverksamma.

Vi måste säkerställa att människor, arbetsplatser och samhället har kompetensen att klara klimatomställningen. Utan att satsa på de i dag yrkesverksamma kommer kompetensförsörjningen inte kunna lösas. Fler utbildningar som matchar yrkesverksammas behov behöver tillkomma.

2. Säkerställ ett leveranssäkert, fossilfritt elsystem till konkurrenskraftiga priser.

Elektrifiering är avgörande för att industrins processer och transporter ska kunna minska sina utsläpp. Med ett leveranssäkert elsystem kan svensk industri fortsätta att förädla råvaror i Sverige och på så vis bidra till jobb och välfärd. 

Regeringen har presenterat en elektrifieringsstrategi som kan vara ett viktigt första steg mot en gemensam energipolitik. Fler partier i riksdagen behöver sluta upp bakom denna och nästa steg bör vara en långsiktig politik som säkrar elförsörjningen. 

3. Effektivisera och säkerställ en helhetssyn i miljötillståndsprocessen.

Sverige som modernt industriland behöver effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser som gör det möjligt att ställa om för klimatet och investera i ny verksamhet. 

För jobben, välfärden och klimatet

Kriget i Ukraina och situationen i omvärlden är djupt bekymmersam. Samtidigt är en sak säker: vår starka exportindustri gör oss starkt rustade. När vi firar Exportens dag gör vi det med vår gemensamma, trygga välfärd i tankarna och med en önskan om att kunna bygga den än starkare.

Låt industrins klimatomställning bli ytterligare en bärande del i samhällsbygget. Ge svensk industri och industriarbetarna rätt förutsättningar att lyckas i den gröna omställningen. 

För jobbens, välfärdens och för klimatets skull.