Boden hade länge haft många tillfälligt anställda i sin äldre- och funktionshinderomsorg. Men 2019 sköt siffrorna i höjden ytterligare då kommunen la ner ett äldreboende och höll många tjänster vakanta. 

I november det året jobbade drygt var tredje anställd i Boden på timmar. Det var den fjärde högsta siffran i landet.

– Vi har haft en modell där vi har nyttjat väldigt mycket timvikarier. Men sen så började vi tänka tvärt om, berättar socialchefen Catharina Liljeholm.

För förra året hände någonting i Boden. Andelen timanställningar i äldreomsorgen störtdök, visar ny årsstatistik från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Boden har minskat mest

Boden har minskat andelen timanställningar mest av alla kommuner i landet och ligger i november 2021 på 17,5 procent, en bra bit under rikssnittet på 20 procent. Det är en minskning med ungefär 17 procentenheter sedan 2019. Under samma period minskade rikssnittet med 1 procentenhet.

Det hela började med coronapandemin. Timanställningarna i äldreomsorgen lyftes som ett stort problem. Inte bara för de anställdas arbetsvillkor, utan också för smittorisken och omsorgskvaliteten när personal, ofta outbildad, ständigt byttes ut mot ny. 

”Arbetsgivarna i äldreomsorgen måste förbättra anställningstryggheten och personalkontinuiten samt kraftigt minska andelen personal med timanställning”, slog Coronakommissionen exempelvis fast i december 2020.

I Boden lyftes de många timanställningarna upp i media och det fattades ett politiskt beslut om att göra något åt saken.

Anställda fler än man behöver

Mats Björk, administrativ chef på socialförvaltningen, började titta på statistik över andra kommuner och såg flera som låg runt 12-15 procent timanställda. 

– Då började man ju självklart fundera på hur sjutton de klarade det. Och den enda modellen för att fixa det är ju en form av överanställning, säger han.

Svaret blev alltså att anställa fler personer än man på pappret behöver, med utgångspunkten att det alltid är en viss procent av personalen som är borta på grund av sjukdom. Dessa personer samlas i vikariepooler för att kunna hoppa in där folk var sjuka.

Boden inledde en kartläggning över exakt hur stor sjukfrånvaron brukade vara i de olika verksamheterna. 

– Vi gjorde en chansning och sa: Vi anställer folk tills vidare motsvarande åtminstone hälften av frånvarobehovet. För man vet ju att bemanningspoolers baksida är att de kan kosta pengar om man inte klarar att matcha de personerna i poolen mot de frånvarande.

Nästan all frånvaro har lösts

Hittills har satsningen fallit väl ut, berättar Mats Björk. Särskilt i hemtjänsten där nästan all frånvaro kunnat täckas med fastanställda från vikariepoolen i stället för med timanställda. 

– Men det har inte varit något problem i någon del av verksamheten egentligen. Det är snarare så att poolen skulle kunna vara lite större.

Enligt Mats Björk har kommunen inte sparat pengar på att införa vikariepoolen, men kostnaderna har inte heller ökat mer än marginellt.  

– De små pengar det faktiskt kostat har nog lett till någon slags guldkant. För de har ju sina hemstationer där de är när de inte är inbokade. Och där har det snarare blivit en kvalitetshöjning.

Tänkt om gällande kompetensförsörjning

Samtidigt som vikariepoolerna växte fram har man också tänkt om när det gäller kompetensförförsörjningen. Tidigare blev personer ofta först timanställda vikarier. De extra duktiga kunde sedan bli fastanställda och erbjudna utbildning. Det ledde till att många fastanställda till en början saknade omsorgsutbildning.

I dag jobbar man med längre vikariat och provanställningar, och erbjuder betald utbildning från början, via statliga pengar från det så kallade äldreomsorgslyftet.

– Vi anställer även dem som är outbildade. De kan få en provanställning, men motprestationen är att de också börjar plugga samtidigt som de jobbar, säger Mats Björk.

Undersökningen

Statistiken över timanställningar kommer från en enkät som varje år görs av Sveriges kommuner och regioner, SKR och gäller november månad. Varje kommun besvara en rad frågor om villkoren för sina anställda.

Lista: Så vanligt är timanställningar i äldreomsorgen i din kommun

Listan visar andelen timanställa i procent av alla anställda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta och skillanden mellan år 2021 och 2019 i procentenheter.

Klicka på rubrikerna i listan för att sortera, eller sök efter din kommun i sökfältet. Bjuv, Höganäs, Norrtälje, Solletuna och Vellinge saknas i listan eftersom data inte finns för 2021.