Elektrikerna och Installatörsföretagens gemensamma satsning för att förbättra elteknikbranschen är långsiktigt. Tillsammans driver vi bland annat initiativet Upplyst.

Inom Upplyst fokuserar vi på jämställdhet, inkludering och arbetsmiljö. Målet är att det ska vara lika naturligt för kvinnor som män att bli elektriker. Vi vill att alla ska känna sig välkomna att söka sig till elteknikbranschen och alla ska vilja stanna kvar. 

Kollektivavtal är ett avtal mellan fack och arbetsgivare som bestämmer spelreglerna på jobbet. Som företrädare för kollektivavtalet ser Elektrikerna och Installatörsföretagen det som en självklarhet att vi tillsammans jobbar för jämställda kollektivavtal, jämställda arbetsplatser och jämställda löner. Oavsett vem du är ska du jobba efter samma spelregler. 

I dag, på kollektivavtalets dag, vill vi lyfta och fira att fler än nio av tio anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal. Det är en viktig förutsättning för ett hållbart arbetsliv för både arbetsgivare och arbetstagare. Det är något vi är stolta över.

Elektriker behövs

För elektriker behövs. Om Sverige ska klara de klimatpolitiska målen till 2030, behöver vi flera tusentals nya medarbetare inom vår bransch. Bakom varje miljösmart lösning – laddstation för elbil, solceller, smarta hem – står en elektriker.

Därför är det viktigt för oss att tydliggöra att en kvinna som får lägre lön på grund av sitt kön är en kvinna för mycket. Även om löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige minskar varje år så finns det fortfarande skillnader. Och elteknikbranschen är tyvärr inget undantag.

För att vi ska lyckas med att det ska vara lika naturligt för kvinnor som män att bli elektriker måste vi skapa en elteknikbransch där vi respekterar varandras olikheter.

Vi måste också ha en bransch där lönen sätts efter prestation – inte efter kön. Samma spelregler ska gälla för alla.

Stöd för åtgärder

Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att företaget inte diskriminerar.

Vi, Elektrikerna och Installatörsföretagen har gemensamt tagit fram stöd för den som vill arbeta mer med hur man kan se över löneskillnader och vilka åtgärder som krävs.

Vi är överens inom vårt gemensamma kollektivavtal, Installationsavtalet. Vi ska fortsätta kämpa för en jämställd elteknikbransch.

Elektrikerna och Installatörsföretagen har nolltolerans mot alla former av diskriminering. Tillsammans ska vi se till att vi får jämställda kollektivavtal, jämställda arbetsplatser och jämställda löner.